Center for Bygningsbevaring Logo

Strandgae 27 i Helsingør (opført 1577 fredet)

Projektindhold

Special rådgivning og bistand til løsning af fugtproblemer i bagvæg og afstivning af gavl mod nabo, herunder tilstandsvurdering, forslag til afhjælpning, projektmateriale, byggestyring og myndigheds andragne.

Kunde

Helsingør Kommune

Type

Restaureringsrådgivning 

Samarbejdspartnere

Slots og kulturstyrelsen

Rolle

Totalrådgiver

Projektleder: Anders Bæhr Nielsen