Center for Bygningsbevaring Logo

Arbejdsbeskrivelser

Center for Bygningsbevarings Anvisniger til bygningsbevaring kan suppleres med detaljerede Arbejdsbeskrivelser, der består af en punktopstillet udførelsesvejledning, inkl.materialespecifikationer og udfaldskriterier.

Disse kan f.eks. udleveres til de håndværkere, der skal udføre arbejdet eller tjene som udførelsesveskrivelse for eget arbejde.

Se et eksempel her: Arbejdsbeskrivelse: Maling af eksisterende udvendigt træ med linoliemaling.

Arbejdsbeskrivelser kan efter ønske suppleres med  'Generelle betingelser for alle fag', jf. AB18, der vedrører f.eks Udbudsform jf. AB18, Arbejdets udførelse, Arbejdsledelse, Byggemøder, Tidsplan OSV.

Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet en lille samling Arbejdsbeskrivelser, som dog skal tilpasses til det konkrete projekt. Det vil i de fleste tilfælde kræve at Centeret besigtiger og vurderer de aktuelle forhold på stedet, så vi kan sikre os, at det er de rigtige materialer og metoder, der anvendes. 

Arbejdsbeskrivelserne færdiggøres af Center for Bygningsbevaring mod honorar, men da grundbeskrivelserne er udarbejdet, sker det med et begrænset tidsforbrug.

Centerets Arbejdsbeskrivelser tilpasses det konkrete projekt. Modsat Anvisningerne, kan de ikke gøres generelle, da der ligger et meget større ansvar i de konkrete beskrivelser.

Som udgangspunkt skal der afsættes ca. 6 timer til besigtigelse på stedet inkl. rejsetid (alt efter rejseafstand). Herefter udarbejdes Arbejdesbeskrivelserne. Ring for et tilbud på den aktuelle sag.

Arbejdsbeskrivelser kan rekvireres efter besøg på stedet og mod betaling:

Generelle betingelser for arbejdets udførelse
AB-18
Generelle betingelser for alle fag
Oplæg til kontrakter med håndværksfirmaer