Center for Bygningsbevaring Logo

Om Center for Bygningsbevaring i Raadvad  

Center for Bygningsbevaring er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Vi giver professionel, uvildig, forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere.

Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse. Formålet med rådgivningen er at tage vare på eller retablere husenes bevaringsværdier.

Center for Bygningsbevaring er etableret i 2004 af en gruppe tidligere medarbejdere fra Raadvad Centeret. Centeret blev senere opkøbt af Leif Hansen Engineering A/S og Orbicon, og var frem til september 2019 en del af Orbicon A/S og Hedeselskabet. Fra September 2019 er Orbicon - og dermed også Center for Bygningsbevaring-  solgt til den canadiske rådgivervirksomhed WSP.

Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs Lyngby
Tlf 45 96 99 90
E-mail:

Cvr. 21 26 55 43

Bank Konto:

DKK 7643 - 000 2350106 IBAN: DK7376430002350106
SWIFT-adresse/BIC HANDDKKK

EURO 7643 - 000 3001013 IBAN: DK4476430003001013
SWIFT-adresse/BIC HANDDKKK

GPDR-politik for Center for Bygningsbevaring. 

Center for Bygningsbevaring har som kursusudbyder og rådgiver en legitim grund til at behandle/arkivere personoplysninger, der er nødvendige for, at der kan faktureres og udsendes invitationer til nye kursusrækker, arrangementer og nyhedsbreve. Det betyder, at Center for Bygningsbevaring typisk har følgende oplysninger på samarbejdspartnere, kursister, byggesager eller bygningssyn: sagsnavn, kundens navn, adresse, land, firma, E-mailadresse, CVR-nummer og telefonnummer. 

Kunder til kursusdage informeres om dette på kursustilmeldingssitet på hjemmesiden. Ved tilmelding accepterer kunden ligeledes, at der må fremsendes invitation til arrangementer, kursusdage og andre relevante begivenheder. Kunden har derudover mulighed for at tilmelde sig CfB’s nyhedsbrev.

Øvrige kunder informeres om CfB’s registrering af persondata/kundedata ved oprettelse af kunder i kundebiblioteket til brug for fakturering, samt dialog under arbejdets udførelse. 

Det samme gælder tilmeldte rådgiver og håndværksfirmaer, der ligger i databasen på Center for Bygningsbevarings hjemmeside. 

Man kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har gemt ved at sende en E-mailforespørgsel eller ved at ringe til kontoret.