Center for Bygningsbevaring Logo

Om Center for Bygningsbevaring i Raadvad  

Centerets indsatsområder har altid kunnet sammenfattes i overskriften ”bevaring, udvikling og formidling af den byggede kulturarv”. Centeret har eksisteret i over 30 år, og enkelte af os har været med hele vejen. Vi er restaureringsarkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører, der alle er specialiseret i arbejdet med fredede, bevaringsværdige og især historiske by- og landejendomme.  Fra udpegning af bevaringsværdier til viden om materialer, håndværk, byggeteknik, energioptimering til projekteringsopgaver, samt kurser og udstillinger. 

Forhistorie:
Center for Bygningsbevaring blev etableret i 2004 af medarbejdere fra Raadvad-Centeret eller Nordisk Center til bevarelse af Håndværk, som centeret hed i de år det var en erhvervsdrivende fond under ledelse af Fredningsstyrelsen, Slots og Ejendomsstyrelsen, Håndværkstrådet, Nationalmuseets Bevaringsafdeling og Københavns Tekniske Skole. 
Retableringen sket i samarbejde med b.al. erhvervsfolkene Nordahl og Axelsen. Centeret blev efter få år opkøbt af Leif Hansen Engineering og Orbicon og var frem til september 2019 en del af Orbicon og Hedeselskabet. 
I september 2019 blev Orbicon – og dermed også Center for Bygningsbevaring – solgt til den canadiske rådgivervirksomhed WSP. Den 15 maj 2023 købte medarbejderne sig fri af WSP og centeret blev igen et Aps.

Center for Bygningsbevarings arbejde fordeler sig således fortsat over fem indsatsområder, som vi også ønsker at arbejde med fremadrettet.: Projekter og rådgivning /bygningssyn / kurser og efteruddannelse/ forskning / formidling.

Center for Bygningsbevaring

Raadvad 40
DK 2800 Kgs Lyngby
Tlf 45 96 99 90
E-mail:

Cvr. 44 0031 12 

GDPR 

Center for Bygningsbevaring har som kursusudbyder og rådgiver en legitim grund til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at der kan faktureres og udsendes invitationer til nye kursusrækker, arrangementer og nyhedsbreve. Det betyder at Center for Bygningsbevaring typisk har følgende oplysninger på samarbejdspartnere, kursister, byggesager eller bygningssyn: sagsnavn, kundens navn, adresse, land, firma, e-mailadresse og evt. telefonnummer. 

Det samme gælder tilmeldte rådgiver og håndværksfirmaer, der ligger i databasen på Center for Bygningsbevarings hjemmeside. 

Man kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har gemt ved at sende en e-mailforespørgsel eller ved at ringe til kontoret.
Læs mere HER