Center for Bygningsbevaring Logo

Center for Bygningsbevaring i Raadvad hjælper investorer og bygherrer med at forvalte fredede og bevaringsværdige ejendomme

De fredede og bevaringsværdige ejendomme er i høj kurs, både på grund af den arkitektoniske kvalitet og som indtægtskilde.

Undersøgelsen Værdien af bygningsarven (Realdania 2015) viser, at ejerlejligheder, der er fredet eller har en høj bevaringsværdi, sælges for 18 % højere kvadratmeterpriser i gennemsnit. Den byggede kulturarv rummer således en økonomisk merværdi i sammenligning med de mere almindelige bygninger.

Som specialister i fredede og bevaringsværdige ejendomme kan vi vurdere en ejendoms særlige potentialer og udfordringer som afsæt for en bæredygtig udvikling. Dermed kan vi gøre det lettere for investorer og bygherrer at tage stilling til køb, udvikling eller salg.

Vores mangeårige erfaring med Slots- og Kulturstyrelsen og kommunerne gør at vi taler myndighedernes sprog og kan hjælpe med en smidig sagsbehandling.

Se centerets referenceblad målrettet bygherrer HER
Se generelt referenceblad HER