Center for Bygningsbevaring Logo

Københavns Univeristet, Campus City

Københavns Universitet, City Campus

Projektindhold
Ombygnings- og renoveringsopgaver i rammeaftale

Kunde
Københavns Universitet

Type
Diverse, bl.a. kontor

Samarbejdspartnere
Dissing+Weitling Architects, Orbicon

Status
Igangværende, 2014 –

Rolle
Restaureringsrådgivning på fredede- og bevaringsværdige bygninger

Center for Bygningsbevaring har i samarbejde med DISSING+WEITLING og Orbicon vundet rammeaftalen om totalrådgivning på Københavns Universitets City Campus. Området indeholder en lang række spændende undervisnings- og administrationsbygninger inden for et meget bredt tidsmæssigt spekter.

En væsentlig del af disse bygninger, deriblandt Studenterhuset, Kommunehospitalet, Kommunitetsbygningen og Palmehuset, er bevaringsværdige eller fredede. CfB udarbejder principper for bl.a. placering af brandalarmeringsanlæg og energioptimerende løsninger, der lever op til Slots- og Kulturstyrelsens krav, og varetager kontakt til styrelsen.

Projektleder: Anders Bæhr Nielsen