Center for Bygningsbevaring Logo

Håndværkeroversigt

Formålet med håndværkeroversigten er at de husejere og rådgivere, der ønsker et bestemt arbejde udført som en nænsom bygningsrestaurering, kan finde frem til erfarne restaureringshåndværkere og rådgivningsfirmaer.

De håndværksfirmaer, der er med i håndværkeroversigten er ikke eksaminerede eller godkendte af Center for Bygningsbevaring. Vi har et godt og tæt samarbejde med mange af firmaerne, men kan naturligvis ikke garantere for kommende arbejder fra firmaerne.

Alle firmaerne har interesse for og erfaring med bygningsbevaring.

Der optages både udførende håndværksfirmaer og rådgivende firmaer. Optagelse i oversigten er gratis. Center for Bygningsbevaring påtager sig intet ansvar overfor oversigtens firmaer, de oplysninger de giver eller den kvalitet, de udfører.

Se også www.byggefilm.dk 

GDPR 

Center for Bygningsbevaring har som kursusudbyder og rådgiver en legitim grund til at behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at der kan faktureres og udsendes invitationer nye kursusrækker, arrangementer og nyhedsbreve. Det betyder at Center for Bygningsbevaring typisk har følgende oplysninger på samarbejdspartnere, kursister, byggesager eller bygningssyn: sagsnavn, kundens navn, adresse, land, firma, e-mailadresse og evt. telefonnummer. 

Det samme gælder tilmeldte rådgiver og håndværksfirmaer, der ligger i databasen på Center for Bygningsbevarings hjemmeside. 

Man kan til enhver tid få oplyst, hvilke data vi har gemt ved at sende en e-mailforespørgsel eller ved at ringe til kontoret.