Center for Bygningsbevaring Logo

Forskning udført af medarbejdere ved Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har gennem mange år, og som én af vores vigtigste aktiviteter, indsamlet viden og udføre praktisk og teoretisk forskning om traditionelle bygningshåndværk og traditionelle byggematerialer samt bygningsrestaurering og restaureringsmetoder.

Centerets egne gennemførte forskningsprojekter er baggrunden for de informationsaktiviteter vi udfører, samt for indholdet på vores kurser, rådgivning og Bygningssyn.

Centerets viden bygger først og fremmest på en række gennemførte forskningsprojekter, der er gennemført i regi af Raadvad-Centeret i årene 1997-2003. I forbindelse med disse forskningsprojekter, der er gennemført i samarbejde med partnere i Danmark, Norden og Europa, har Raadvad-Centeret udgiver bøger, skrevet faglige artikler, afholdt landsdækkende informationskampagner, gennemført kurser og seminarer samt udarbejdet eksempler og og fået fremstillet prototyper samt gennemført forsøgsprojekter.

Viden- og erfaringsindsamling udført af håndværkere

I forbindelse med Center for Bygningsbevarings 6 mdrs. Speciale-uddannelse i Nænsom Bygningsbevaring blev der udført en betydelig viden- og erfaringsindsamling udført af håndværkere. Der blev udført praktiske håndværkseksempler og skrevet rapporter for flere af projekterne og erfaringer herfra indgår også i Centerets erfaringsgrundlag. Flere af de processer og metoder der blev arbejdet med havde ikke været beskrevet før i Danmark.