Center for Bygningsbevaring Logo

Restaureringsfaglige organisationer, institutioner m.m.
i Danmark og i Norden

www.slks.dk
Slots- og Kulturstyrelsen

www.byens-netvaerk.dk
Byens Netværk

www.gi.dk
Grundejernes Investeringsfond

www.ejendomsviden.dk
GI's side om vedligehold og forbedringer på etageejendomme.

www.bygningsbevaring.dk
Center for Bygningsbevaring i Raadvad

www.europa-nostra.dk
Europa Nostra Danmark

www.foreningen-straatag.dk
Foreningen Stråtag
Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet.

www.kalkforum.org
Medlemsforening for arkitekter, håndværkere og forskere fra hele norden med interesse i bygningskalk og kalkpuds.

www.byogland.dk
Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur
Paraplyorganisation for Danmarks ca. 125 bevaringsforeninger

www.byfo.dk / www.historiskehuse.dk
Bygningsfredningsforeningen / Historiske Huse
Hovedsagelig en økonomisk interesseorganisation for ejere af fredede bygninger

www.bygningskultur.dk
Bygningskultur Danmark
Paraplyorganisation for forskellige aktører med interesse i bygninger og bygningskultur

www.b-a-r-k.dk
BARK Rådgivning a/s
Fokus på genanvendelse af funktionstømte bygninger, byområder og kulturmiljøer til nye formål.

www.forskønnelsen.dk
Hovedstadens Forskønnelse
Bevaringsforening med forankring i København

www.gbb.dk
Foreningen til gamle bygningers bevarelse

www.docomomo.com
DOCOMOMO Danmark - arbejder for bevarelse og beskyttelse af modernismens bygninger

www.karch.dk
Kunstakademiets Arkitektskole

www.kunstbib.dk
Samlingen af arkitekturtegninger

www.aarch.dk
Arkitektskolen i Århus

www.kons.dk
Kunstakademiets Konservatorskole

www.natmus.dk
Nationalmuseets Bevaringsafdeling

www.sbsby.dk
SBS Byfornyelse

www.dac.dk
Dansk Arkitekturcenter

www.bcnord.dk
Bevaringscenter Nordjylland

 

Norge:

www.niku.no
Norsk institutt for kulturminneforskning

www.ra.no
Riksantikvaren

www.maihaugen.no
Norsk Hantverksutvikling NHU

www.fortidsminneforeningen.no
Fortidsmindeforening i Norge

 

Sverige:

www.nackagard.se
Byggnadsvård mitt i Halland

www.gysinge.se
Centrum for Byggnadsvård
Butik

www.raa.se
Riksantikvarieämbetet

www.chalmers.se
Chalmers Tekniske Högskola

www.byggnadsvard.se
Svenska bygnadsvårds föreningen

www.conservation.gu.se
Göteborg Universitet

 

Finland:

www.rakennusapteekki.fi
Byggnadsapoteket - Billnäs bruk
Butik

Internationale :

www.ICOMOS.ORG
International Council on Monuments and Sites

www.ICCROM.ORG
International Centre for the Study of the Preservation of Culturel Property.

www.UNESCO.ORG
United Nations Educational Scientific and Culturel Organization
Udfærdiger blandt andet Verdensarvslisten (se www.kuas.dk )

www.europanostra.org
European Culturel Heritage Forum

www.docomomo.com
International Working party for document and conservation of buildings, sites and neighbourghoods of the modern movement

Andet:

Danskbyggeskik.dk Guldgrubbe af viden - over 700 bøger om ældre byggeskik der gratis kan downloades i  PDF m.m.m.
Se samtlige titler her: Bibliotek
Læs om bygningsdelene her: Bygningsdele
Læs om lovgivningen gennem tiden her: Historie

Danmarks Teknologiske Institut
http://www.byg.dtu.dk

Danmarks Tekniske Universitet
http://www.past.dk/be/b/

www.taekkelaug.dk
Tækkemandslauget