Center for Bygningsbevaring Logo

Nordisk Forum for Bygningskalk

Nordisk Forum for Bygningskalk er etableret i forbindelse med et seminar i Raadvad i 1999, med inspiration fra England, Scotland og Irland, hvor netværket "Building Limes Forum" på det tidspunkt havde eksistert i syv år.

Nordisk Forum for Bygningskalk samler producenter, håndværkere, rådgivere, myndigheder, forskere og andre brugere med interesse i bygningskalk til et årlig seminar.

Drøftelser, ideer, samarbejde

På årsmøderne kan man:
- udveksler erfaringer
- afdækker behov - producenter, håndværkere, rådgivere osv.
- høre om og ser nye produkter eller forskningsresultater
- præsenter ideer, nye projekter, ny viden
- samarbejder over de nordiske grænser

Anvendelse, fremstilling

Emner som drøftes i Nordisk Forum for Bygningskalk er f.eks.:
- fremstilling af kalk - både traditionel og industriel
- anvendelse til både restaurering og nybyggeri
- udførelse af håndværket herunder normer og specifikationer
- egenskaber både tekniske og miljømæssige
- erfaringer fra forskere, producenter, rådgivere og håndværkere

Aktiviteter

Det afholdes et fælles nordisk møde mindst én gang om året. Dette sker som udgangspunkt på skift i de nordiske lande samt evt. i England.
Der holdes tillige en række mindre regionale møder om relevante emner i løbet af året.

Nordisk Forum for Bygningskalk er organiseret, som en almindelig medlemsforening med en bestyrelse, en årlig generalforsamling og et årligt medlemskontingent. Bestyrelsen består af medlemmer fra de nordiske landene, valgt på generalforsamlingen, og sekretarietet er beliggende i Danmark.

Læse mere på foreningens hjemmeside HER

Vi har desværre ikke mulighed for at yde telefonisk, byggeteknisk rådgivning.

Kontakt

Nordisk Forum for Bygningskalk
Anne Lindegaard
C/O Center for Bygningsbevaring
Raadvad 40
DK 2800 Kgs. Lyngby
Danmark
Tlf. +45 45969990
www.kalkforum.org