Center for Bygningsbevaring Logo

Udstilling om vedligeholdelse af bevaringsværdige- og fredede bygninger

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har en lang tradition for at vægte formidling højt. Det sker med kurser, artikler, bøger og udstillinger. Center for Bygningsbevaring har tidligere udarbejdet en udstilling med råd og viden om bevaring af historiske bygninger. Denne udstilling er nu revideret og udvidet med nye emner takket være fondsmidler fra Dreyers Fond, Sonningfonden og Augustinus Fond, samt senest fra Netværk for Bindingsværk.

Udstillingen er målrettet bevaringsforeninger og kommuner, der ønsker at fortælle både lokale håndværkere og de mange ejere af bevaringsværdige huse om værdien af at passe på og vedligeholde deres ejendomme korrekt – både byggeteknisk og i forhold til at beskytte de kulturmiljøer, husene er beliggende i.

Bevaringsforeninger, kommuner, eller andre interesserede kan downloade pdf-filer til print af alle plancher eller af udvalgte emner og benytte udstillingen aktivt i forbindelse med for eksempel Arkitekturens dag, håndværksdage, borgerinddragelsesprojekter eller lignende – det koster dem kun trykomkostningerne. Der er endvidere mulighed for, at arrangørerne kan klistre eget logo på i øverste venstre hjørne på plancherne.

Udstillingen omhandler fredede og bevaringsværdige bygninger og vedligeholdelse af typiske bygningsdele f.eks. murværk, tage, skorstene, kviste og tagvinduer, vinduer, døre og porte, støbejern, smedejern og stukarbejder samt traditionelle materialer som linoliemaling, temperafarve og trætjære.

     

Udstillingsplncherne om kalk fylder tre plancher, som vist i eksemplet herover.

Hvordan bestiller vi udstillingen?

Der er udarbejdet 53 plancher, som er layoutet, så de kan printes professionelt i farve og tilskæres til målet 50x100 cm, eller de kan printe i A3 på en almindelig kopimaskine og tilskæres til målet 20,5x41 cm.

Udstillingsplancherne kan herefter ophænges med tegnestifter eller tape; men arrangørerne kan også aflevere filerne til et eget, lokalt trykkeri, og for egen regning (eller med hjælp fra lokale sponsorer) få plancherne printet og monteret på for eksempel plastplader eller på MDF plader.

Pdf filer af udstillingsplancherne kan hentes fra Center for Bygningsbevarings hjemmeside på disse links:

Emner

14 plancher 2018
Stråtage (4 plancher) 2,5 MB
Energiforbedring (4 plancher) 1,7 MB
Bindingsværk (6 plancher) 2,6 MB

39 plancher 2017
Bevaringsværdige bygninger (2 plancher) 3,97 MB
Fredede bygninger (3 plancher) 6,6 MB
Hoveddøre (3 plancher) 4,73 MB
Kalk (3 plancher) 8,36 MB
Linolie (2 plancher) 4,6 MB
Linoliemaling (1 blank planche til prøver) 651 KB
Naturskifer (3 plancher) 9,81 MB
Rudeglas (3 plancher) 5,41 MB
Skorstene (3 plancher) 7,45 MB
Smede- og støbejern (4 plancher) 11,69 MB
Smedejern (1 blank planche til prøver) 651 KB
Stuk (2 plancher) 3,3 MB
Tegltage (3 plancher) 5,63 MB
Temperafarver (2 plancher) 6,68 MB
Trætjære (2 plancher) 6,71 MB
Vinduer (4 plancher) 5,75 MB
Vinduer (1 blank planche til prøver) 652 KB

Til professionel print og evt. opspænding på plast- eller MDF-plader, er det muligt, at bestille alle plancherne som Pdf-filer med skæremærker og fremsendt i en samlet pakke.
Kontakt: Anne Lindegaard / info@bygningsbevaring.dk 

Andet materiale

Center for Bygningsbevaring stiller endvidere skriftligt informationsmateriale til rådighed fra vores hjemmeside. Se de over 100 anvisningsblade om ældre byggeteknik, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder på hjemmesiden.

Udstillingsplancherne kan også suppleres med en materialeudstilling til anskueliggørelse af de valgte emner. Har kommunen eller bevaringsforeningen et genbrugslager, kan der måske lånes materialer herfra. Alternativt er det ofte muligt at skralde mange traditionelle materialer fra containere eller på genbrugspladser.

Arrangørerne har tillige mulighed for selv at opstille en computer, hvor besøgende kan se en lang række korte film om udøvelsen af traditionelle håndværk og korrekt istandsættelse af gamle huse i projektet www.byggefilm.dk, som Center for Bygningsbevaring også er involveret i.    

Udstillingen er koordineret med Udlændinge, Integrations –og Boligministeriets vejledning: ”Bevaringsværdige bygninger – sikring af bevaringsværdierne”, som er under genudgivelse, og med ”Bevaringsværdige bygninger – gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold”, der også er undervejs, samt med Slots- og Kulturstyrelsens ”Information om bygningsbevaring” og byggefilm.dk.