Center for Bygningsbevaring Logo

Job i Center for Bygningsbevaring i RAADVAD

Vi har ikke nogen ledige jobs p.t. men send os gerne en uopfordret ansøgning, hvis vi må gemme den lidt. Det er altid her vi kigger først, når vi mangler en kollega.

Det vi i givet fald vil være på udkig efter er: 

Dygtig restaureringsarkitekt /planlægger til at indgå i Centrets arbejde med bevaring, restaurering og udvikling af den byggede kulturarv.

Jobbet og din profil
Den nye medarbejdere skal indgå i vores arbejde med den bebyggede kulturarv, udpegning af bevaringsværdige bygninger og også gerne i bygningssyn på fredede og bevaringsværdige bygninger, samt kunne fungere som projektleder på registrerings- og restaureringsopgaver og eventuelt være frisk på, at indgå som underviser på centerets kurser.

Det vil være en fordel også at have kendskab til og erfaring med forundersøgelser, bevaringsvurderinger og formulering af restaureringsholdninger.

Du skal have lyst til at være med til at udvikle og styrke arbejdet med bevaring og udvikling af kulturarven i samarbejde med myndigheder, organisationer og brugere, og du skal sammen med resten af teamet være med til at udvikle Center for Bygningsbevarings arbejde med rådgivning, forskning, kurser og efteruddannelse, bygningssyn og restaureringsprojekter, som er vores store indsatsområder, der alle har til formål at sikre og udvikle den byggede kulturarv.

Udover ovenstående lægger vi vægt på, at vores nye kollega: 

· Har relevant arkitektfaglig uddannelse og erfaring med arbejder med fredede og bevaringsværdige bygninger

· Har et solidt kendskab til dansk bygningskultur og kulturmiljøer

· Har indgående kendskab til traditionel byggeteknik, byggematerialer og restaureringsteknikker

· Har lyst til at indgå i eksisterende og nye kunderelationer og indhente nye opgaver

· Har erfaring med registreringsopgaver som f. eks SAVE og SAK mm

· Har arbejdet med bevarende lokalplaner

· Har erfaring med projektering og byggeledelse

· Kan tage ansvar og gennemføre opgaver selvstændigt

· Er en dygtig formidler i både skrift og tale

· Kan indgå i et udviklende samarbejde med Centrets øvrige medarbejdere

Du vil have mulighed for at udvikle dine kompetencer yderligere gennem deltagelse i Centerets kurser.

Ansøgning
Ansøgere med min. 5 års erfaring vil i givet fald blive foretrukket.
Sende en ansøgning til E-mail: info@bygningsbevaring.dk

Tidligere fremsendte jobansøgninger er desværre slettet jf. krav fra persondatapolitik GDPR med mindre, vi har fået tilladelse til at gemme dem.

Om Center for Bygningsbevaring
Center for Bygningsbevaring i Raadvad er et videnscenter for håndværk og bygningsbevaring, der har specialiseret sig i fredede og bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Centeret fungerer som rådgiver for både statslige og kommunale myndigheder, for private bygherrer samt som specialrådgiver for andre tegnestuer og rådgivere, mens vi også løser opgaver for private husejere. 

Centeret ligger i den gamle fredede knivfabrik i Raadvad ved Mølleåen, i Dyrehaven, der er rammen om et specialiseret fagligt miljø. Foruden Centerets aktiviteter rummer de gamle bygninger en række restaureringsværksteder, der arbejder med bygningsbevaring i praksis med blandt andet stenhuggeri, malerværksted og essesmedje.