Center for Bygningsbevaring Logo

Om Netværk for Bindingsværk

Netværk for Bindingsværk er startet op og drives af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur. Et 3-årigt forskning, uddannelses og formidlingsprojekt er siden blevet en realitet takket være A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, der har givet en million kroner til ny forskning, videndeling og undervisning i bindingsværk. I den forbindelse er der indgået et samarbejde mellem Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring, foreløbigt frem til slutningen af 2019.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden; men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger.

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk, og det er planen, at der skal afholdes både et netværksmøde og et dagskursus både forår og efterår, i de tre år projektet løber.

Baggrund for oprettelsen af netværket

Baggrunden for oprettelsen af Netværk for Bindingsværk

Hjemmeside

Foreningen Netværk for Bindingsværk

Vi har desværre ikke mulighed for at yde telefonisk, byggeteknisk rådgivning.

Kontaktpersoner i projektgruppen

Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur

Projektleder
Søren Hossy
Tlf. +45 33159596
E-mail: s-hossy@mail.dk

Det Kongelige Akademi 

Forskningslektor, arkitekt maa
Søren Vadstrup
Tlf. +45 29454096
E-mail: soren.vadstrup@kglakademi.dk

Center for Bygningsbevaring

Arkitekt maa, centerleder, 
Anne Lindegaard
Tlf. +45 20860758
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk