Center for Bygningsbevaring Logo

Om Netværk for Bindingsværk

Netværk for Bindingsværk er startet op og drives af Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur. Et 3-årigt forskning, uddannelses og formidlingsprojekt er siden blevet en realitet takket være A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond Til Almene Formaal, der har givet en million kroner til ny forskning, videndeling og undervisning i bindingsværk. I den forbindelse er der indgået et samarbejde mellem Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur, Kunstakademiets Arkitektskole og Center for Bygningsbevaring, foreløbigt frem til slutningen af 2019.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden; men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger.

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk, og det er planen, at der skal afholdes både et netværksmøde og et dagskursus både forår og efterår, i de tre år projektet løber.

Baggrund for oprettelsen af netværket
Baggrunden for oprettelsen af Netværk for Bindingsværk

Hjemmeside
Foreningen Netværk for Bindingsværk

Vi har desværre ikke mulighed for at yde telefonisk, byggeteknisk rådgivning.

Kontaktpersoner i projektgruppen

Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur
Projektleder
Næstformand BYOGLAND
Søren Hossy
Tlf. +45 33159596
E-mail: s-hossy@mail.dk

Kunstakademiets Arkitektskole / Center for Bygningsbevaring
Projektleder
Forskningslektor Søren Vadstrup
Tlf. +45 29454096
E-mail: soren.vadstrup@KADK.dk

Center for Bygningsbevaring
Projektleder
Konstitueret centerleder, arkitekt maa
Anne Lindegaard
Tlf. +45 20860758
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk