Center for Bygningsbevaring Logo

Litteratur, links mv

Litteraturhenvisning u. links

Laftekonstruktion: Hauglid, Roar: Laftekunst, Oslo 1980
Stavkonstruktion: Hauglid, Roar: Norske stavkirker I-II. Oslo 1976
Bindingsværkskonstruktion: Jensen, Chr Axel: Dansk bindingsværk fra renæssancen. Kbh 1933
Bulkonstruktion: Clemmensen, Mogens: Bulhuse. København 1937
Reisverk: Drange, Aanesen og Brenne: Gamle trehus. Oslo 1980
Træskeletkonstruktioner: TRÆ-information: TRÆ 56 Træskelethuse, Lyngby 2008

Litteratur m. links

Information om bygningsbevaring- Slots- og Kulturstyrelsen  
Bygningsarkæologiske studier

Den vestfynske sulegård – et kulturspor med udsagn

Anvisningsblade om bindingsværk m. lnks

Bindingsværkshuse i Danmark
Istandsættelse af bindingsværk
Vedligeholdelse af bindingsværk
Efterisolering af bindingsværk
Bindingsværk med ubrændte lersten
Lægning af pigstenskanter

Museerne m. links

Frilandsmuseets arkiver m. kort, tegninger, fotos mm  
Den gamle By

Den Fynske Landsby

Dansk Byggeskik generelt m.links

Danskbyggeskik.dk er et bibliotek som skal sikre almen og let tilgængelig viden om tidligere byggetekniske forhold. PDF filer - af ældre bøger kan downloades gratis.
www.danskbyggeskik.dk 

Film

www.byggefilm.dk 
Mange små filmklip af ca. 8 min.

Links

www.foreningen-straatag.dk
Foreningen Stråtag. Forening for ejere af hus med stråtag og andre med interesse i emnet.