Center for Bygningsbevaring Logo


Foto: Ulla Munch-Petersen

Center for Bygningsbevaring køber sig selv 15. maj 2023

Medarbejdere er gået sammen om at overtage og drive Center for Bygningsbevaring fremover med en klar vision om at styrke centerets unikke position inden for den byggede kulturarv.
I en rådgivningsverden går tendensen mod, at arkitekttegnestuer opkøbes af større ingeniørvirksomheder. I Raadvad gør vi det stik modsatte og bliver igen en selvstændig enhed.
Læs mere HER

CENTER FOR BYGNINGSBEVARING

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.
Vi rådgiver både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere.
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse.
Læs mere om rådgivningsydelser HER

Tilbud til husejerne

Rådgivning og anvisningsblade.
Gør dit hus forårsklart på den rigtige måde - 6 gode råd
Læs mere om Raadvads anvisningsblade 

Bygningsrådgivning, forårstjek eller køberrådgivning ved huskøb

Specialuddannede bygningssynsfolk kan bestilles til at udføre et forårstjek af huset og eventuelt udarbejde en skriftlig prioriteret handlingsplan for fremtidig vedligeholdelse og istandsættelse.
Bygningssynsfolkene tilbyder tillige uvildig mundtlig hjælp og vejledning i forbindelse med et huskøb.
Læs mere om Raadvads Bygningssyn her

Vi henviser i øvrigt til vores anvisningsblade her på side og til Kulturstyrelsen Information om bygningsbevaring, samt til www.byggefilm.dk

Center for Bygningsbevaring har som af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaureringskodex "Nænsom Bygningsbevaring" og al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. 
Læs mere om Centerets restaureringskodex her

Byggefilm om traditionelle håndværksfag

Se et par af de nyeste film HER