Center for Bygningsbevaring Logo

Velkommen til årets kursusrække ” Bygningsbevaring teori og praksis 2024”.
Vi tilbyder i år over 90 restaureringsfaglige indlæg og et par helt nye kursusdage. Den samlede kursusrækken løber over 18 dage med både teori, holdninger, materialekendskab, teknikker, samt lidt praktik på udvalgte dage. Indlæggene leveres af dygtige fagfolk, der kommer fra både Slots- og Kulturstyrelsen, Det Kongelige Akademi, Arkitektskolen i Aarhus, NATMUS, ICOMOS, Kgl. Bygningsinspektører, Center for Bygningsbevaring og restaureringsværkstederne i Raadvad; men også fra en række dygtige specialister fra eksterne håndværkere, konservatorer, arkitekt- og ingeniørfirmaer.

Den første kursusdag afholdes den 10. april. Læs mere HER

Håndværk og Bygningsrestaurering
Læs om bygningshåndværksfag og om centerets resultater gennem tiden i rapporten "Håndværk og bygningsrestaurering - forskning og ny viden om istandsættelse af ældre bygninger"  HER.

CENTER FOR BYGNINGSBEVARING

Center for Bygningsbevaring tilbyder uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger.
Vi rådgiver både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere og private husejere.
Center for Bygningsbevarings ydelser retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse.
Læs mere om rådgivningsydelser HER

Tilbud til husejerne

Rådgivning og anvisningsblade.
Gør dit hus forårsklart på den rigtige måde - 6 gode råd
Læs mere om Raadvads anvisningsblade

Bygningsrådgivning, forårstjek eller køberrådgivning ved huskøb

Specialuddannede bygningssynsfolk kan bestilles til at udføre et forårstjek af huset og eventuelt udarbejde en skriftlig prioriteret handlingsplan for fremtidig vedligeholdelse og istandsættelse.
Bygningssynsfolkene tilbyder tillige uvildig mundtlig hjælp og vejledning i forbindelse med et huskøb.
Læs mere om Raadvads Bygningssyn her

Vi henviser i øvrigt til vores anvisningsblade her på side og til Kulturstyrelsen Information om bygningsbevaring, samt til www.byggefilm.dk

Center for Bygningsbevaring har som af sine vigtigste kendemærker et klart formuleret restaureringskodex "Nænsom Bygningsbevaring" og al rådgivning fra centret sker ud fra denne grundholdning. 
Læs mere om Centerets restaureringskodex her

Byggefilm om traditionelle håndværksfag

Se et par af de nyeste film HER