Center for Bygningsbevaring Logo

Gør dit gamle hus forårsklart – på den rigtige måde:
6 ting man som husejer selv kan gøre

Gamle huskeregler siger, at man skal kalke før pinse, men først male efter 1. maj. Er du ejer af et ældre hus, er der vedligeholdelsesprojekter både til forårets helligdage og til sommerferien!

De fleste synes, at det er dejligt, når solen skinner, men der er nogle typer af vedligeholdelsesarbejder, det er bedst at udføre, når solen gemmer sig bag skyerne. Hvis man reparerer mørtel, f.eks. i en tagrygning, skal det helst gøres i gråvejr, så mørtelen ikke tørrer for hurtigt i solens varme, men får tid til at hærde uden svindrevner. Skal man kalke sit hus, bør det også gøres enten om foråret eller efteråret og ikke i sol og sommer, hvor kalken tørrer for hurtigt; den skal tørre langsomt, for så binder den bedre til underlaget.

Til gengæld er det bedst at vente med at male træværk, til solen skinner, og det har været tørt et stykke tid; træværket skal have tid til at tørre ordentligt efter vinterens fugt, og linoliemaling tørrer hurtigst i sollys.

6 ting du selv kan gøre:

  • Rens tagrender, brønde ved nedløb, riste osv. for blade, mos og skidt, så vandet kan komme væk og ikke laver skader på huset.

  • Tjek for mos, alger, opsamlede blade og f.eks. mørtelrester på taget, især ved kviste, tagvinduer, skorsten og andre inddækninger.

  • Tjek taget for utætheder; der kan være teglsten eller skifterplader, der er revnede. Eller den mørtel, der er brugt til enten en muret rygning eller en indvendig understrygning af tagstenene, kan være skadet eller faldet af, og så skal skaderne udbedres. Ofte er det nok at udskifte enkelte tagsten og reparere mørtelen frem for at skifte hele taget.

  • Kig murværket igennem, især fugerne. Er de meget dårlige, dvs. er mørtelen faldet ud eller meget forvitret, skal man overveje, om fugerne skal repareres. Er huset pudset, skal man tjekke, om pudsoverfladen skaller af. Hvis man selv reparerer puds og mørtel, så husk at bruge den rigtige slags! Det vil typisk være en kalkmørtel eller hydraulisk kalkmørtel.

  • Tjek vinduerne. Har huset ældre vinduer med kitfals, dvs. at glasset er holdt fast på vinduesramme og sprosser med kit, er det en god idé at se efter, om kittet er faldet ud eller sidder løst, for så skal det repareres. Tjek om malingen bobler op eller skaller af. Selv gamle trævinduer, der ser meget slidte ud, kan som regel blive fuldstændig i orden igen med den rigtige behandling – husk at bruge den rigtige malingstype! Det vil typisk være linoliebaseret maling.

  • Tjek andet træværk på huset, f.eks. brædder i gavle eller i tagudhæng. Er det blot lidt tørt og slidt, kan det sikkert udbedres med maling, men er der råd i brædderne, skal den rådne del og evt. hele brættet skiftes.

Få konkrete råd og vejledninger i Center for Bygningsbevarings mange gratis anvisninger her.