Center for Bygningsbevaring Logo

Kommunernes kulturmiljøer, bevaringsværdige og fredede bygninger

Save registreringer & borgerinddragelse

Center for Bygningsbevaring har gennem en lang årerække udarbejdet SAVE–registreringer for mange af landets kommuner. Vi har kortlagt kulturmiljøer, landsbyer, stationsbyer, herregårde, hele byer og slotsanlæg, bygningstypologier og helt aktuelt SAVE- registrering og bebyggede strukturer for et par hovedgader.
Centeret anbefaler at SAVE-registreringerne suppleres med borgerinddragelse enten i form af møder, byvandringer eller workshops og kurser.

Center for Bygningsbevaring har udarbejdet vejledningen ”SAVE – kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdier” i samarbejde med Kulturstyrelsen.
Læs vejledningen HER.

Center for Bygningsbevaring har udarbejdet en vejledning "Kridtstenshuse på Stevns - Vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring"
Læs vejledningen HER

Søren Vadstrup har i regi af Kunstakademiets Arkitektskole arbejdet på udvikling af nye metoder til analyse og værdisætning af kulturmiljøer og bygninger. Læs mere om metoderne herunder:

Analyse- og værdisætning af bygninger

Analyse- og værdisætning generelt

Analyse- og værdisætning ny SAVE metode

Bevarende lokalplaner & borgerinddragelse

Som forarbejde til en bevarende lokalplan kan Center for Bygningsbevaring tilbyde anbefalinger til lokalplanen. Analyse og værdisætning af byer, bygninger, pladser, havn, landsbyer, stationsbyer, forstæder mm, samt analyse af det mere stedsspecifikke og detaljerede som materialer og metoder, vedligeholdelse og istandsættelse.
Analyserne kan evt. afrundes med borgerinddragelse ved møder, byvandringer, workshops eller kurser.

Center for Bygningsbevaring har udarbejdet en omfattende tekst til vejledning i bevarende lokalplanlægning for Erhvervsstyrelsen.
Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet (pdf)

Læsø - Bidrag til temalokalplanforslag vedrørende tangtængede ejendomme.

Byggesagsbehandling

Det er nu muligt at forhandle en rabatordning for hjælp til praktisk håndtering af frednings- og bevaringsværdier. Center for Bygningsbevaring tilbyder rådgivning til kommunernes byggesagsbehandlere både hvad angår bevaringsværdier og tekniske spørgsmål.

Center for Bygningsbevaring har skrevet Velfærdsministeriets vejledning ”Bevaringsværdige bygninger- Sikring af bevaringsværdier”. Læs vejledningen HER.
Center for Bygningsbevaring har revideret vejledningen i 2018. Læs den HER

Bevaringsværdige bygninger - Gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold. 2018 (pdf)

Center for Bygningsbevaring har revideret ”Information om Bygningsbevaring” for Kulturstyrelsen.
Se link til bladene HER.

 

Borgerinddragelse og kurser

Hvis en kommune har en borgerinddragelsesstrategi der f.eks. omhandler ”gå hjem møder” med borgere, lokale rådgiver, håndværkere og kommunale embedsmænd, kan Center for Bygningsbevaring tilbyde at levere en uvildig foredragsrække eventuelt kombineret med en byvandring. Kontakt os for et kursusoplæg.

Se referenceblad fra Hvalsø i Lejre kommune HER

Arkitekturpolitik

Center for Bygningsbevaring rådgiver omkring udarbejdelsen af kommunerners arkitekturpolitik og vi skriver også gerne et oplæg til en bevarende arkitekturpolitik.

Se generelt information om de af centerets ydelser, der er målrettet kommunerne HER