Center for Bygningsbevaring Logo

Helsingør kommune - værftshallerne (bevaringsværdige)

Projektindhold

Med henblik på skift fra midlertidig til permanent anvendelse, har Helsingør Kommune bedt os om, at udarbejde en operativ analyse af bærende bevaringsværdier, muligheder og barrierer for optimering og tilpasning, samt en vurdering af genanvendelsen ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Dertil laver vi desuden en byggeteknisk analyse og tilstandsvurdering.

Kunde

Helsingør Kommune

Samarbejdspartnere

Orbicon a/s

Status

Igangværende maj 2017

Projektleder: Vera Noldus