Center for Bygningsbevaring Logo

 

 Værftshallerne Helsingør

Helsingør kommune - værftshallerne (bevaringsværdige)

Projektindhold
Med henblik på skift fra midlertidig til permanent anvendelse, har Helsingør Kommune bedt os om, at udarbejde en operativ analyse af bærende bevaringsværdier, muligheder og barrierer for optimering og tilpasning, samt en vurdering af genanvendelsen ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Dertil laver vi desuden en byggeteknisk analyse og tilstandsvurdering.

Kunde
Helsingør Kommune

Samarbejdspartnere
Orbicon a/s

Status
Igangværende maj 2017

Projektleder: Vera Noldus