Center for Bygningsbevaring Logo

 

Strandgade 27 i Helsingør

Strandgae 27 i Helsingør (opført 1577 fredet)

Projektindhold
Special rådgivning og bistand til løsning af fugtproblemer i bagvæg og afstivning af gavl mod nabo, herunder tilstandsvurdering, forslag til afhjælpning, projektmateriale, byggestyring og myndigheds andragne.

Kunde
Helsingør Kommune

Type
Restaureringsrådgivning 

Samarbejdspartnere
Slots og kulturstyrelsen

Rolle
Totalrådgiver

Projektleder: Anders Bæhr Nielsen