Center for Bygningsbevaring Logo

Bygningssyn, handlingsplaner og bevaringsværdier

Center for Bygningsbevarings bygningssyn udføres af specialuddannede teknikere, der har stor, tværfaglig ekspertise i at vurdere ældre huses tilstand. Formålet med bygningssynet er både at vurdere den tekniske tilstand, men også at bevare og forstærke husets bevaringsværdier udfra Center for Bygningsbevarings restaureringskodeks " Nænsom Bygningsbevaring".

1. Ti-årig vedligeholdelsesplan for husets 'klimaskærm'

Husets tag, tagrum, skorstene, tagrender, facader, vinduer, døre, balkoner, udvendige trapper og fundamenter gennemgås minutiøst. Der udarbejdes en rapport over husets tilstand samt forslag til bevaringstiltag.

Rapporten er opdelt i vedligeholdelses- og genopretningsarbejder og kan udarbejdes med eller uden prisoverslag på de enkelte arbejder.

2. Gennemgang af en enkelt bygningsdel

Dette kan f.eks. være en gennemgang af husets vinduer, husets tag og tagrum eller husets facader inkl. balkoner, og intet andet end det aftalte. Der udarbejdes en skriftlig rapport, der ligeledes kan opdeles i akutte arbejder og mere langsigtede arbejder, der tager sigte på at genoprette husets bevaringsværdier.

3. Besigtigelse og mundtlig rådgivning på stedet

Bygningssynet kan besigtige huset på stedet og sammen med ejeren gennemgå de problemer der måtte være. Vi giver en mundtlig vurdering og rådgivning på stedet. Der medfølger ingen skriftlig rapport og minimumstakst på ca. kr. 3.500- ex. moms afhængigt af køreafstand. Rådgivning derudover faktureres til en fast timepris.

Bygningssynet er uvildigt

Bygningssynet er helt uvildigt. Center for Bygningsbevaring kan hjælpe ejeren med at finde frem til egnede håndværkere, og vi kan føre tilsyn med arbejdet under udførelsen.

Fredningsgennemgang

Alle fredede bygninger i Danmark fik i perioden 2010-2016 besøg af Kulturstyrelsen. Formålet er at lave en komplet og detaljeret optegnelse over fredningsværdierne i hver bygning.
Læs mere her

Handlingsplaner

Handlingsplaner for fredede ejendomme, hvor ejeren selv kan vælge rådgiver, tager udgangspunkt i den pågældende ejendoms fredningsværdier, der er beskrevet i forbindelse med Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger.
Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Kulturstyrelsen ejerne en vejledende handlingsplan.Der kan først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg. For at benytte tilbuddet skal ansøgningen sendes elektronisk via link på Kulturstyrelsens hjemmeside:
Læs mere her 

SAVE registreringer - udpegning bevaringsværdier

Center for Bygningsbevaring udfører både enkeltbygningsregistreringer af hele byområder og af enkelte bygninger for kommuner.
Husejere kan også bestille en SAVE- vurdering af deres ejendom, men resultatet skal efterfølgende fremlægges og godkendes af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.