Center for Bygningsbevaring Logo

Bygningssyn & handlingsplaner

Center for Bygningsbevarings bygningssyn udføres af specialuddannede teknikere, der har stor, tværfaglig ekspertise i at vurdere ældre huses tilstand. Formålet med bygningssynet er både at vurdere den tekniske tilstand, men også at bevare og forstærke husets bevaringsværdier udfra Center for Bygningsbevarings restaureringskodeks " Nænsom Bygningsbevaring".

1. Fem-års vedligeholdelsesplan for husets 'klimaskærm'
Husets tag, tagrum, skorstene, tagrender, facader, vinduer, døre, balkoner, udvendige trapper og fundamenter gennemgås minutiøst. Der udarbejdes en rapport over husets tilstand samt forslag til bevaringstiltag.

Rapporten er opdelt i arbejder, der skal udføres straks, arbejder der bør udføres inden et år og arbejder, der bør udføres inden 5 år. Rapporten slutter med en fremtidig vedligeholdelsesplan for huset samt et prisoverslag for de nødvendige byggearbejder evt. med alternative løsninger. Fem-års vedligeholdelsesplan for husets klimaskærm kan bestilles både med og uden prisoverslag på de nødvendig arbejder.

2. Gennemgang af en enkelt bygningsdel
Dette kan f.eks. være en gennemgang af husets vinduer, husets tag og tagrum eller husets facader inkl. balkoner, og intet andet end det aftalte. Der udarbejdes en skriftlig rapport, der ligeledes kan opdeles i akutte arbejder og mere langsigtede arbejder, der tager sigte på at genoprette husets bevaringsværdier.

3. Besigtigelse og mundtlig rådgivning på stedet
Bygningssynet kan besigtige huset på stedet og sammen med ejeren gennemgå de problemer der måtte være. Vi giver en mundtlig vurdering og rådgivning på stedet. Der medfølger ingen skriftlig rapport og minimumstakst er to timer. Det er ikke muligt efterfølgende at få mere rådgivning telefonisk.

Bygningssynet er uvildigt
Bygningssynet er helt uvildigt, idet centerets håndværker ikke efterfølgende skal udføre de eventuelle nødvendige arbejdere. Det sker med andre håndværkere efter husejerens eget valg, men Center for Bygningsbevaring kan dels hjælpe ejeren med at finde frem til disse, dels om ønskeligt føre tilsyn eller kontrol med de udførte arbejder.

Bygningssynet er udstyret med special varevogne med alt nødvendigt udstyr, bl.a. lange stiger, til en grundig og professionel bygningsbesigtigelse.

Fredningsgennemgang
Alle fredede bygninger i Danmark får i perioden 2010-2016 besøg af Kulturstyrelsen. Formålet er at lave en komplet og detaljeret optegnelse over fredningsværdierne i hver bygning.
Læs mere her

Handlingsplaner
Handlingsplaner for fredede ejendomme, hvor ejeren selv kan vælge rådgiver, tager udgangspunkt i den pågældende ejendoms fredningsværdier, der er beskrevet i forbindelse med Kulturstyrelsens gennemgang af de fredede bygninger.

Som en hjælp til arbejdet med at bevare de fredede ejendomme, der ikke på anden vis er underlagt et professionelt og regelmæssigt tilsyn, tilbyder Kulturstyrelsen ejerne en vejledende handlingsplan.

Der kan først ansøges om udarbejdelse af en handlingsplan, når fredningsgennemgangen har været på besøg. For at benytte tilbuddet skal ansøgningen sendes elektronisk via link på Kulturstyrelsens hjemmeside:
Læs mere her