Center for Bygningsbevaring Logo

I Raadvad hjælper vi med at udpege, sikre og udvikle den bebyggede kulturarv

Center for Bygningsbevaring i Raadvad arbejder også med bæredygtighed og verdensmål

Bæredygtighed er et af de verdensmål, som overordnet set går igen i næsten alle centerets projekter. At ’passe på de gamle huse’ giver nemlig ikke kun mening ud fra et kulturarvsperspektiv, men mindst lige så meget, hvad angår bæredygtighed. Nøgleordet er at betragte bygninger ud fra et livscyklusperspektiv. Ved at bevare, genanvende, transformere og optimere kan vi medvirke til at forlænge de ældre bygningers levetid og herved udnyttes det energiforbrug, der allerede er brugt på huset, optimalt. Huse opført før ca. 1960 er tilmed ofte lettere og mindre resursekrævende at vedligeholde og restaurere, da de typisk er opført af forholdsvist få og velafprøvede materialer.

I Raadvad medvirker vi til at forlænge ældre og bevaringsværdige bygningers levetid på en meningsfuld måde ved at tilbyde:

  • Analyse af en ejendoms muligheder og barrierer ved konvertering / transformation / restaurering
  • Operative manualer til fremtidig håndtering ift. bygge- og programarbejde og det daglige driftsarbejde
  • Rådgivning og kurser om traditionelle byggematerialer og –teknikker, som passer til bygningen, har lang levetid, er lokalt producerede, består af ikke-sundhedsfarlige stoffer og som nemt kan vedligeholdes.
  • Rådgivning om energioptimering, klima-  og brandsikring  

Dermed medvirker vi også til at:

  • Mindske nedrivning og det byggeaffald, der bliver resultatet af en nedrivning
  • Mindske produktion af nye materialer
  • Mindske transport af byggematerialer
  • Fortætte og dermed mindske ny infrastruktur, forsyning mv.

Kigger vi isoleret på energiforbrug, så er der mange nye huse, der vil vinde i forhold til de gamle; men i en livscyklusanalyse, hvor vi medregner opførelsen og vedligehold, klarer de ældre bygninger sig ofte godt, hvis ikke bedre. Et lavenergihus udleder mindre CO2 i daglig drift, men driften siger ikke alt. Omkring 35 % af det samlede energiforbrug ligger i opførelsen. Generelt set er et lavenergihuset omkring 45 år gammelt, før miljøbelastningen har tjent sig ind.

Kort sagt: Bygningsbevaring er sund fornuft!

Vejledning: Vedvarende holdbarhed. Bæredygtighed ogcirkulær økonomi for bygninger. Søren Vadstrup 2018. Hent PDF HER