Center for Bygningsbevaring Logo

Centerets medarbejdere er alle specialuddannede indenfor bygningsbevaring og bygningsrestaurering og har gennemført en række større opgaver: Forsknings- og udviklingsprojekter for danske myndigheder og styrelser, restaureringsopgaver for bl.a. Statens Bygningsfredningsfond, formidlingsprojekter, efteruddannelse af både rådgivere, planlæggere og håndværkere, landsdækkende kampagner og udstillinger, TV-indslag,  bogudgivelser m.m.

Centeret kan desværre ikke påtage sig gratis telefonrådgivning. Vi henviser til vores anvisningsblade her på hjemmesiden, til Slots og Kulturstyrelsens Information om bygningsbevaring og til www.byggefilm.dk

Hovedtelefonnummer: +45 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk 

 

Adam Duus-Boolsen  (pr. 2.april )
Bygherrerådgivning, rådgivning til husejere og tegnestuer, bygningssyn, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt projektering og byggestyring på restaurerings- og renoveringsprojekter.

Mobil: +45 21 36 49 02
E-mail: ADBO@bygningsbevaring.dk

 

Anders Bæhr Nielsen
Bygningssynsleder / bygningskonstruktør / partner
Ansvarlig for centerets bygningssynsordning.
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter.
Anders Bæhr Nielsen er fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: +45 30 50 19 92
E-mail: ABNI@bygningsbevaring.dk

 

Anne Lindegaard
Arkitekt maa / kursusleder / partner
Ansvar for daglig drift og strategi. Ansvarlig for centerets kurser og efteruddannelse samt kontakt til diverse netværk, SoMe mm
Projektledelse, SAVE-registreringer og fredningsbeskrivelser, formidling, udstillinger m.m.

Mobil: + 45 20 86 07 58
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk

 

Bettina Neldeberg
Projekt- og byggeleder / partner
Ansvar for centerets ressourcestyring. Projektering og byggestyring. Bygherrerådgivning. Bygningssyn, vedligeholdelsesplanlægning og vinduesrestaureringssager.
Arbejdsmiljøkoordinator.

Mobil: +45 20 30 59 23
E-mail: BNEL@bygningsbevaring.dk

 

Lars Bøgelund Sigersted
Projektleder/bygningskonstruktør / arkitekt maa / partner
Bygningssyn, rådgivning, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Ansøgninger om  byggetilladelse. Certificeret droneføre.

Mobil: +45 28 94 47 80
E-mail: lasi@bygningsbevaring.dk

 

Troels Søe
Projektleder /bygningskonstruktør/ restaureringsarkitekt / partner
Bygningssyn, rådgivning til husejere, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Ansøgninger om byggetilladelse.
SAVE-enkeltbygningsregistrering. 

Mobil: +45 92 43 37 40
E-mail: TROS@bygningsbevaring.dk

 

Karoline Møller Faxe
Bygningskonstruktørstuderende. Revit og LCA beregninger mm

Tlf. + 45 45 96 99 90 
E-mail: info@bygningsbevaring.dk

 

KONSULENTER

Hans-Jørgen Hansen
Projektleder (Primært Fyn og Jylland)
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme m.v.

Søren Vadstrup
Forskningslektor / arkitekt MAA
Publikationer og formidling.
Traditionel byggeteknik, materialeteknologi og håndværk, specialistrådgivning til tegnestuer, museer og myndigheder.
Kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).
Søren Vadstrup er ansat som forskningslektor ved Det Kongelige Akademi

 

Dorthe Bendtsen
Arkitekt maa, journalist DJ
By- og bygningsanalyse, SAVE vurderinger, Kommune- og Kulturarvsatlas, bevaringsplanlægning og lovgivning, underviser på kurser, publikationer, bøger, avisartikler.