Center for Bygningsbevaring Logo

Medarbejdere

Centerets medarbejdere er alle specialuddannede indenfor bygningsbevaring og bygningsrestaurering og har gennemført en række større opgaver: Forsknings- og udviklingsprojekter for danske myndigheder og styrelser, restaureringsopgaver for bl.a. Statens Bygningsfredningsfond, formidlingsprojekter, efteruddannelse af både rådgivere, planlæggere og håndværkere, landsdækkende kampagner og udstillinger, TV-udsendelser,  bogudgivelser m.m.

Centeret kan  ikke påtage sig gratis telefonrådgivning p.t. Vi henviser til vores anvisningsblade her på hjemmesiden og til Kulturstyrelsen Gode råd om vedligeholdelse og til www.byggefilm.dk

Hovedtelefonnummer: +45 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk 

Fotos: Ulla Munch-Petersen

Anders Bæhr Nielsen
Bygningssynsleder, bygningskonstruktør, tømrer, partner
Ansvarlig for centerets bygningssynsordning.
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter.
Fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: +45 30 50 19 92
E-mail: ABNI@bygningsbevaring.dk

 

Anne Lindegaard
Arkitekt maa, partner
Daglig drift, rådgivning og fondsansøgninger. Ansvarlig for centerets kurser og efteruddannelse samt kontakt til diverse netværk.
Projektledelse, fredningsbeskrivelse, SAVE- registrering, kildeundersøgelse, formidling, udstillinger m.m.

Mobil: + 45 20 86 07 58
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk

 

Bettina Neldeberg
Projekt- og byggeleder, partner
Administration og ressourcestyring. Rådgivning, bygningssyn, tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme.
SAVE-vurdering af bevaringsværdige huse, projektledelse samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter. Uddannet arbejdsmiljøkoordinator. 


Mobil: +45 20 30 59 23
E-mail: BNEL@bygningsbevaring.dk

 

Lars Bøgelund Sigersted
Restaureringsarkitekt, bygningskonstruktør, tømrer, partner
Bygningssyn, rådgivning, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Certificeret dronefører. Ansøgninger om  byggetilladelser.

Mobil: +45 28 94 47 80
E-mail: info@bygningsbevaring.dk 

 

Troels Søe
Restaureringsarkitekt, bygningskonstruktør, tømrer, partner 
Bygningssyn, rådgivning til husejere, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Ansøgninger om byggetilladelser. SAVE-registrering og bygningsanalyse.

Mobil: +45 92 43 37 40
E-mail: TROS@bygningsbevaring.dk

 

KONSULENTER

Søren Vadstrup
Forskningslektor / arkitekt MAA
Publikationer og formidling.
Traditionel byggeteknik, materialeteknologi og håndværk, specialistrådgivning til tegnestuer, museer og myndigheder.
Kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).
Søren Vadstrup er ansat som forskningslektor Kunstakademiets Arkitektskole

Mobil: + 45 29 45 40 96
E-mail: soren.vadstrup@kglakademi.dk  

 

Dorthe Bendtsen
Arkitekt maa, journalist DJ
By- og bygningsanalyse, SAVE vurderinger, Kommune- og Kulturarvsatlas, bevaringsplanlægning og lovgivning, underviser på kurser, publikationer, bøger, avisartikler.