Center for Bygningsbevaring Logo

Medarbejdere

Centerets medarbejdere er alle specialuddannede indenfor bygningsbevaring og bygningsrestaurering og har gennemført en række større opgaver: Forsknings- og udviklingsprojekter for danske myndigheder og styrelser, restaureringsopgaver for bl.a. Statens Bygningsfredningsfond, formidlingsprojekter, efteruddannelse af både rådgivere, planlæggere og håndværkere, landsdækkende kampagner og udstillinger, TV-udsendelser,  bogudgivelser m.m.

Centeret kan desværre ikke længere påtage sig gratis telefonrådgivning. Vi henviser til vores anvisningsblade her på hjemmesiden og til Kulturstyrelsen Gode råd om vedligeholdelse og til www.byggefilm.dk

Hovedtelefonnummer: +45 45 96 99 90
E-mail: info@bygningsbevaring.dk 

Anders Bæhr Nielsen
Bygningssynsleder / bygningskonstruktør
Ansvarlig for centerets bygningssynsordning.
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme, samt byggestyring på renoverings- og restaureringsprojekter.
Anders Bæhr Nielsen er fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: +45 30 50 19 92
E-mail: ABNI@bygningsbevaring.dk

 

Anne Lindegaard
Centerleder / arkitekt maa
Ansvar for centerets strategi og drift, administration, tilbudsgivning, fondsansøgninger og rådgivning. 
Ansvarlig for centerets kurser og efteruddannelse samt kontakt til diverse netværk. Projektledelse, SAVE- registrering, kildeundersøgelse, formidling, udstillinger m.m.

Mobil: + 45 20 86 07 58
E-mail: ALIN@bygningsbevaring.dk

 

Bettina Neldeberg
Projekt- og byggeleder
Projektering og byggestyring. Bygherrerådgivning. Bygningssyn, vedligeholdelsesplanlægning og vinduesrestaureringssager. Arbejdsmiljøkoordinator.

Mobil: +45 20 30 59 23
E-mail: BNEL@bygningsbevaring.dk

 

Lars Bøgelund Sigersted
Projektleder/bygningskonstruktør / arkitekt maa
Bygningssyn, rådgivning, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Certificeret dronefører. Ansøgninger om  byggetilladelse.

Mobil: +45 28 94 47 80
E-mail: lasi@bygningsbevaring.dk

 

Troels Søe
Projektleder /bygningskonstruktør/ restaureringsarkitekt 
Bygningssyn, rådgivning til husejere, vedligeholdelsesplanlægning, projektering og byggestyring.
Ansøgninger om byggetilladelse.
SAVE-registrering og bygningsanalyse.

Mobil: +45 92 43 37 40
E-mail: TROS@bygningsbevaring.dk

 

Hans-Jørgen Hansen
Projektleder (Primært Fyn og Jylland)
Bygningssyn, rådgivning til husejere og tegnestuer, vedligeholdelsesplanlægning, handlingsplaner for fredede ejendomme m.v.
Hans Jørgen Hansen er fungerende syns- og skønsmand.

Mobil: + 45 23 61 24 46
E-mail: info@bygningsbevaring.dk

 

KONSULENTER

Søren Vadstrup
Forskningslektor / arkitekt MAA
Publikationer og formidling.
Traditionel byggeteknik, materialeteknologi og håndværk, specialistrådgivning til tegnestuer, museer og myndigheder.
Kommunikation og formidling (artikler, bøger, publikationer, foredrag, kurser og undervisning).
Søren Vadstrup er ansat som forskningslektor Kunstakademiets Arkitektskole

Mobil: + 45 29 45 40 96
E-mail: soren.vadstrup@kglakademi.dk  

 

Dorthe Bendtsen
Arkitekt maa, journalist DJ
By- og bygningsanalyse, SAVE vurderinger, Kommune- og Kulturarvsatlas, bevaringsplanlægning og lovgivning, underviser på kurser, publikationer, bøger, avisartikler.