Center for Bygningsbevaring Logo

Registreringer, handlingsplaner, strategier og kurser udført i samarbejde med styrelser

SAVE - Kortlægning og registrering af bymiljøers og bygningers bevaringsværdier (pdf)

Information om bygningsbevaring - informationsblade (link)

Kulturmiljøatlas Vadehavet - (pdf)

Bevaringsværdige bygninger - Sikring af bevaringsværdierne en vejledning (pdf)
Bevaringsværdige bygninger - Sikring af bevaringsværdierne. Rev. 2018 (pdf)

Bevaringsværdige bygninger - Gode løsninger til energiforbedring og indeklimaforhold. 2018 (pdf)

Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet. 2018 (pdf)

Fredningsgennemgang på ca. 100 fredede ejendomme for SLKS i 2016 (læs mere her)

Handlingsplaner på foreløbig ca. 35 fredede ejendomme for SLKS (link til 10 pilotprojekter)

Læsø - SAVE registrering og strategi for de tangtængede ejendomme på Læsø (læs mere her)

SAVE_Lasoe

Nye vejledninger
Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet (pdf)

Kurser i samarbejde med Kulturstyrelsen:
Restaureringsseminar 2016 - sekretariat
Bygningskultur 2015 –kursusrække 6 dage i 2014
Bygningskultur 2015 – kursusrække 7 dage i 2013
Bygningskultur 2015 – SAVE både i Jylland og på øerne i 2011
Kursusrækken Bygningsbevaring teori og praksis 2007, 2008, 2009, 2010,

Kurser for Skov- og Naturstyrelsen:
Workshop – bærende fredningsværdier og udarbejdelse af handlingsplaner i 2012
Vedligeholdelse af ældre bygninger med traditionelle materialer og metoder 2 x 3 dage i 2007

Kursus for Slots- og Ejendomsstyrelsen
Værdisætning og restaureringsstrategier 2008

Kursus for Forsvarets Bygningstjeneste
Workshop for nye medarbejdere 2010
Christians ø, 2x 2 dage 2016