Center for Bygningsbevaring Logo

Konkurrencer og parallelopdrag mm

Er man bygherren eller bygherrerådgiver, og ønsker man, at udbyde en arkitektkonkurrence på en opgave, som er beliggende i et kulturmiljø, der indeholder fredede- eller bevaringsværdige bygninger, så kan vi levere dele af udbudsmaterialet. Vi kan bidrage med restaureringsfaglig viden i forhold til bygningshistorie, kortlægning og analyser af en ejendoms bærende bevarings- og fredningsværdier, samt et bygningssyn, hvori der også indgår specialviden om traditionelle byggematerialer og teknikker.

Vi kan levere et Feasibility study af en fredet eller bevaringsværdig ejendoms muligheder og udfordringer i.f.t. istandsættelse og / eller funktionsskifte – hvilke typer funktioner vil kunne betale sig, og hvordan? Og endelig kan vi udarbejde en bygningshistorisk undersøgelse, der kan danne projektgrundlag og som faktisk er et krav fra Slots- og Kulturstyrelsen ved arbejder på fredede ejendomme.

Center for Bygningsbevaring optræder også jævnligt som specialrådgiver i konkurrenceteams med andre arkitektfirmaer, hvor der allerede er udarbejdet udbudsmateriale.