Center for Bygningsbevaring Logo

Maltfabrikken i Ebeltoft

Vi var med i et af de 6 teams, der blev udvalgt til at deltage i første fase af konkurrencen om den nye maltfabrik i Ebeltoft. Dorthe Bendtsens gennemgang af fabrikken udmundede i en beskrivelse af de bærende bevaringsværdier og anbefalinger til en bevaringsstrategi.

Værdisætningen mundede ud i en opdeling, der også angav mulige indgreb. Frem for én rigid, samlet restaureringsholdning, der gælder for hele anlægget, blev der givet anbefalinger til forskellige tilgange afhængig af bygning, rum eller element og deres værdier og tålegrænser.

CfB var denne gang i team med COBE architects, Latz+Partner, 12byer og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører.