Center for Bygningsbevaring Logo

Aarhus Kommunehospital

I parallelopdrag om bevaring og udvikling af Aarhus Kommunehospital deltog vi i et af de tre teams som særlig rådgiver for COBE architects. Dorthe Bendtsen rådgav COBE om vurdering af bevaringsværdier, og i samarbejde udviklede vi en strategi for bevaringsprincipper og ændringsmuligheder afhængig af de enkelte bygningers værdier og tålegrænser.