Center for Bygningsbevaring Logo

Artikler

Vinduer

Thomas Kampmann: Vinduers samlede miljøbelastning (pdf)
Thomas Kampmann: Vinduers varmetab (pdf)
Thomas Kampmann: Hvad koster et vindue (pdf)
Thomas Kampmann: Støjgener (pdf)

Søren Vadstrup: Gælder bygningsreglementet for vinduer (Ark Byg) (pdf)
Ubrugeligt A-mærke - Energimærkning af vinduer er vildledende (pdf)
Vinduesdom i Østre landsret er godt nyt til alle ejere af ældre bygninger 

Beregn selv varmetabet gennem dine egne vinduer (pdf)
Anvisningsblade vinduer
Materialer vinduer
Energiforhold vinduer (pdf)

Se også: Byggefilm.dk

Oversigt over relevante artikler - der er ikke links til dem.

Murværk, kalk og facader
Søren Vadstrup: Pas godt på ældre huses facader (Servicehåndbogen)
Søren Vadstrup: Vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk (Stråtag)
Søren Vadstrup: Glæder og sorger med lervægge (By og Land)

Maling
Anne Lindegaard: Bondehusenes egnsfarver (By og Land)

Håndværk
Arne Høi: Center for Bygningsbevarings Specialeuddannelse (By og land)
Anne Lindegaard: Raadvad-Centerets landsdækkende håndværksuger. Ide' forløb og resultat.
(Det Kgl. Danske Kunstakademi. Konservatorskolen.)

Nænsom Bygningsbevaring
Søren Vadstrup : Nænsom Bygningsbevaring og retablering (By og Land)

Trætjære
Søren Vadstrup og Niels Holger Larsen: Argumenter for en fortsat anvendelse af trætjære