Center for Bygningsbevaring Logo

Artikler

Vinduer

Thomas Kampmann: Vinduers samlede miljøbelastning (pdf)
Thomas Kampmann: Vinduers varmetab (pdf)
Thomas Kampmann: Hvad koster et vindue (pdf)
Thomas Kampmann: Støjgener (pdf)

Søren Vadstrup: Gælder bygningsreglementet for vinduer (Ark Byg) (pdf)
Ubrugeligt A-mærke - Energimærkning af vinduer er vildledende (pdf)
Vinduesdom i Østre landsret er godt nyt til alle ejere af ældre bygninger

Domsafsigelse Øster Landsret (pdf)
Beregn selv varmetabet gennem dine egne vinduer (pdf)
Anvisningsblade vinduer
Materialer vinduer
Energiforhold vinduer (pdf)

Se også: Byggefilm.dk

Oversigt over relevante artikler - der er ikke links til dem.

Murværk, kalk og facader
Søren Vadstrup: Pas godt på ældre huses facader (Servicehåndbogen)
Søren Vadstrup: Vedligeholdelse og istandsættelse af bindingsværk (Stråtag)
Søren Vadstrup: Glæder og sorger med lervægge (By og Land)

Maling
Anne Lindegaard: Bondehusenes egnsfarver (By og Land)

Håndværk
Arne Høi: Center for Bygningsbevarings Specialeuddannelse (By og land)
Anne Lindegaard: Raadvad-Centerets landsdækkende håndværksuger. Ide' forløb og resultat.
(Det Kgl. Danske Kunstakademi. Konservatorskolen.)

Nænsom Bygningsbevaring
Søren Vadstrup : Nænsom Bygningsbevaring og retablering (By og Land)

Trætjære
Søren Vadstrup og Niels Holger Larsen: Argumenter for en fortsat anvendelse af trætjære