Center for Bygningsbevaring Logo

Medlemskab af Netværk for Bindingsværk

Netværk for Bindingsværk samler politiker, embedsmænd, museumsfolk, håndværkere og ejere med flere i et netværk, for mennesker med særlig interesse for bindingsværk.

Bindingsværksbygninger og træhuse er blandt de ældste bygningstyper i Norden. Men de er under stort pres fra eksempelvis nedrivning og skæmmende ombygninger, der mindsker eller ødelægger de historiske og arkitektoniske værdier.

Formålet med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug i kommunerne, af husejere og håndværkere. Vi håber, at netværket sammen med det nordiske samarbejde kan bidrage til en bedre bevaring af disse meget værdifulde bygninger. Netværket henvender sig til politikere, museumsfolk, planlæggere, teknikere og ejere – alle der har med bindingsværk at gøre. Alle er velkomne til at indhente oplysninger og viden fra hjemmesiden, men hvis man ønsker at deltage i netværksmøder, kurser, udflugter mm, så er det en fordel, at være medlem af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur (BY&LAND).

Bliv medlem af BY&LAND
og få tilsendt nyhedsbreve, deltag i netværksgruppemøder, kommende kurser, mm

Besøg Netværk for Bindingsværks hjemmeside    

Bliv medlem af Netværk for Bindingsværks Linkedingruppe

Netværk for Bindingsværk på Facebook

Netværksmøder er indtil videre gratis for medlemmer af BY&LAND

Kontaktoplysninger vedrørende medlemskab af BYogLAND og af netværksgruppen

Medlemsskab, abonnement,indmeldelse, betaling, adresseændring og lignende:
Mette Krag
Tlf. +45 70221299
E-mail: