Center for Bygningsbevaring Logo

Kurser

Netværk for Bindingsværk har planlagt at afholde 6 kursusdage fordelt over tre år. De fem første kursusdage er afholdt i 2017, 2018 og foråret 2019. Den sidste kursusdag afholdes i Randers den 07. november 2019

Kursusprogrammerne og valg af lokalitet udvikles med indput fra deltagerne, så det ikke bliver det samme kursusprogram alle kursusdage.

Efteråret 2019

Bindingsværkshåndværker - tømrer. murer, maler mm

En dag om bevaring, materialer, bæredygtighed, skader, restaurering og energioptimering

Torsdag den 07. november 2019
Hotel Randers

Se program for kurset HER   
Tilmelding via Safeticket HER

Baggrund
Arbejder på bindingsværksbygninger stiller særlige krav til både de husejere, rådgivere, byggesagsbehandlere og håndværkere, der arbejder med dem. Da rådgivning til husejerne i forbindelse med mange mindre byggeopgaver ofte gives af enten håndværkere eller byggemarkeder, er der behov for, at disse faggrupper tilegner sig en tværfaglig, grundlæggende viden om både bygningstypen, traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder.

Mindre opgaver kan måske klares af en bindingsværkshåndværker, der kan have baggrund som tømrer eller murer, og som også har sat sig grundigt ind i de krav, der stilles til andre implicerede håndværksfag. Er man ikke selv håndværker, så er det altid en god start at have sat sig ind i teorien, før man træffer aftaler med sine håndværkere.

Formål 
Det overordnede formål med Netværk for Bindingsværk er at udveksle erfaringer og formidle ny forskningsbaseret viden om træhuse og bindingsværk til brug for håndværkere, husejere og i kommunerne.

Formålet med kursusdagene er at mindske risikoen for skader på bindingsværksbygninger, der typisk opstår på grund af anvendelsen af forkerte materialer og metoder. Et tæt samarbejde med og imellem håndværkerne, og kendskab til de forskellige faggruppers arbejder, kan være med til at mindske denne risiko.

Målgruppe
Netværk for Bindingværks kurser i istandsættelse og energioptimering af bindingsværksbygninger, er især målrettet håndværkere som f.eks. tømrer, murer og maler, men ejere af bindingsværkshuse, kommunale byggesagsbehandlere, ansatte i byggevaremarkeder eller andre interesserede medlemmer af BYOGLAND, er også velkomne på kursusdagene.

Udbytte
Der udstedes kursusbevis til medvirkende håndværkere, og de bliver tilbudt at lade sig opføre i en kommende håndværkeroversigt på denne side, så det bliver let for rådgivere og husejere at finde frem til dem.

Pris

Medlemmer af BYOGLAND og Netværk for Bindingsværk deltager i kursusdagen til en pris af kr. 1.500.

Kursusdagene er som udgangspunkt medlemsarrangementer, men hvis man ikke ønsker at være medlem af BYOGLAND, så kan man deltagelse i en kursusdag for kr. 2.000, hvis der er plads.

Kontaktperson
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring. Tlf. +45 20860758