Center for Bygningsbevaring Logo

NORDISK NETVÆRK FOR TRÆBYER

Træ har altid været et essentielt byggemateriale i nordens bygningshistorie. I Danmark har vi bulhuse og bindingsværk, i vores nordiske nabolande har de hele byer opført som træbyer.

Denne værdifulde bygningskultur er under hårdt press. De nordiske bygningskulturforeninger er derfor gået sammen om at styrke denne del af vores fælles bygningskultur. Det skete blandt andet ved en konference i efteråret 2016, hvor der var fuld fokus på bevaring, brug og udvikling af træbyen.

Hvad enten du arbejder professionelt med byplanlægning, bindingsværk, træ eller blot har en interesse i den nordiske bygningskultur, så benyt dig af disse unikke muligheder for at fordybe dig sammen med andre, der også brænder for emnet.

I programmet fra efteråret 2016 stod der blandt andet: “Nutidens udfordringer kræver nye indgangsvinkler, men fokus er stadig på træbyens unikke værdier og muligheder. Vi finder de gode eksempler frem: Kommunernes repræsentanter, der arbejder i første række, deler deres erfaringer og succesfulde arbejdsmetoder. Deres ”Erfaringer fra hverdagen” suppleres med indlæg fra universitetet og andre forskningsmiljøer.

Vi arbejdede sammen i to døgn. Ud over forelæsninger og diskussioner blev der tilbudt forskellige temature i den spændende træby Trondheim. Som et tilvalg er var mulighed for en studietur til Verdensarvsbyen Røros”
Konferencen blev afholdt den 22.-23. september 2016 i Trondheim, Norge.
Læs om den HER

Kommende nordisk møder offentliggøres på denne side, så snart der foreligger programmer.

Nordisk trästadskonferens i Alingsås 12-13 april 2018

Den 12. og 13. april 2018 får alle, der arbejder med byudvikling, bevaringsværdier og turisme en unik mulighed for at fordybe sig i den  træbygnings-kulturarv,  der findes i Allingsås, som ligger 50 km nordøst  for Göteborg i Sverige. Byen er vært ved den nordiske træstadskonference i 2018.

Programmet er mildest talt tæt pakket. Med udgangspunkt i de fire hovedoverskrifter: Bevaring, Værdi, Udvikling og Transformation har konferencens deltagere  mulighed for at vælge mellem mere end 40 forskellige foredrag. Der er også studieture til lokalområdets spændende træbyggeri. Deltagerne får mulighed for at komme bag facaderne i træstadsmiljøet, besøge et bygningsbevarings-center og tage del i hjemstavnslivets kulturmiljø. Lokalhistorikeren Erik Hallberg tager deltagerne med på en tur gennem byens 400-årige historie. Alingsås er også kendt som café-byen –’ the capital of fika’, hvor en lille kop kaffe med sødt er i højsædet.

Den internationalt kendte arkitekt fra Danmark Jan Gehl er blandt hovednavnene på konferencen. Han holder forelæsningen ’Livet mellem husene’ om betydningen af den menneskelige skala, når der bygges i byer. 

Den danske projektleder for Netværk for Bindingsværk Søren Hossy siger: ’For danske arkitekter, bevaringsfolk, forskere og ejere er det en fantastisk mulighed for at få underbygget og nærstuderet den danske træbygningskultur og se den i det perspektiv og slægtskab, der knytter den til den fælles nordiske bygningskulturarv og i de enklaver af træhusmiljøer, der er tilbage i norden.’ Konferencen har meget at byde på fordi mange af de udfordringer og problemer, vi står overfor i bevaringsarbejdet i Danmark ligner dem, de står overfor i resten af norden. Hans opfordring er helt klar: ’Kom og hør om de nye bud på løsninger’.

Søren Hossy fortsætter: ’Der er ingen tvivl om, at det er nemmere at sikre og bevare den resterende del af træhusene i byerne og på landet, hvis vi står sammen om arbejdet i norden.’ Derfor håber han på en bred interesse og deltagelse i konferencen, så bevaringsbudskabet bliver styrket fremover.

Konferencen er arrangeret i et samarbejde mellem Allingsås Kommune, netværket Den Nordiske Træstad og Västra Götalandsregionen. Det er planen, at fremtidige konferencer skal afholdes i de forskellige nordiske lande.

’Vi er glade for at få lov til at arrangere dette seminar. Det er virkeligt unikt, at vi har mulighed for at samle så mange aktører, der arbejder med træstadsbebyggelse på tværs af de nordiske lande. Jeg håber, at rigtigt mange, der interesserer sig for træhuse, griber muligheden og besøger os siger Björn Ohlén, Västarvet, Västra Götlandsregion

* Lokalt center for bygningsbevaring.

LÆS PROGRAMMET OG TILMELD DIG HER