Center for Bygningsbevaring Logo

Andre fag

Blytækkere

Blytækker Michaelsen A/S 
Kalkværksvej 4
7790 Thyholm
Tlf.: 97 87 22 00
michaelsen@dlgtele.dk

Blytækker Kurt Stoffregen
Gadegårdsvej 2
7600 Struer
Tlf. 97 86 10 26
Speciale: Blystøbning på fredede ejendomme og kirker


Intarsia

Intarsia v/ Ursula Dyrbye-Skovsted
Nyvej 18
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 11 18
www.intarsia-wood.dk


Konservatorer

Akanthus Stenkonservering
Thomas Laubs Gade 33
2100 Kbh. Ø
Mobil: + 45 21 92 40 08
Speciale: Konservator
www.akanthus.dk

Stenkonserveringen
Fabriksvej 17-21
6510 Gram
Tlf.: 74 82 20 47
Fax: 74 82 20 90

Bevaringscenter Nordjylland
Storemosevej 8
DK 9310 Vodskov
Tlf. 98292455
www.bcnord.dk
Intarsia, konservator, karetmager, møbler m.v.


Møbelkonservering, snedkeri og restaurering

Teis Dich Abrahamsen
Snedkermester/møbelkonservator
Nyrnberggade 23B
2300 København S
Tlf. 28 19 20 55   
E-mail: tdabrahamsen@gmail.com 
www.moebelsnedkerforeningen.dk

Hanstholm Køkken Odense Aps
Albanigade 35
DK 3500 Odense C
Tlf. 70 20 49 70
www.hanstholm.com
Speciale: Specielfremstillede køkkener med overfalsede låger og skuffer med gammeldags synlige hængsler.


Naturgenopretning

Hededanmark a/s
Klostermarken 12
PB 110
DK 8800 Viborg
Tlf. 87 28 10 00
www.hededanmark.dk

FMT a/s
Hammersholt Erhvervspark 32
DK 3400 Hillerød
Tlf. 48 17 17 75
www.fmtas.dk
Speciale:Naturopretning, voldgrave m.m.

Nedbrydning og genbrug

Dem fra Nordlunde
Lucernevej 26
4900 Nakskov
Tlf. 54 93 95 43
www.demfranordlunde.dk

Bergmanngruppen Aps.
Totalentrepriser
Jellerød Parkvej 2
DK 2980 Kokkedal
Tlf. 45 76 76 50
www.bergmanngruppen.dk
Speciale: nedbrydning også af mindre bygningsdele, murer- og tømrerarbejder.


Rørfletning

Bruun Olsen Flet
Trekanten 14
3460 Birkerød
Tlf.: 45 82 54 54
thomas@bruunolsenflet.dk
www.bruunolsenflet.dk

Trædatering

WM Trædatering
Tlf.: 86 27 37 11
www.skalk.dk


Facadeafrensning

Cortex Facaderens Aps.

Amager Strandvej 18
2300 KBH S
Tlf. 36 77 21 81
www.facaderens.dk 

Omø Værkstederne A/S
Islevdalvej 113-117
DK 2610 Rødovre
Tlf. 44 94 61 32
www.omoe.dk
Speciale: Facaderensning og industriel overfladebehandling

 

Stormflodssikring

Stormflodssikring.dk
Jessens Mole 11
5700 Svendborg
Tlf. 28729752
www.stormflodssikring.dk
Speciale: Produkter og løsniger ti lsikring af bygninger mod skybrud, stormflod og oversvømmelser.

Kakkelovne

Christiansfelder Kakkelovne
Lindegade 44
6070 Christiansfeld
74 56 16 72
www.ovnsaetterne.dk

Ovensætter Richard Wettstein
Stengade 31 f
DK 3000 Helsingør
Tlf. 27576768
www.wettstein.dk

Gjøl Ceramics - Den danske Kakkelovnsfabrik
Veksø Stationsvej 5
3670 Veksø
Tlf. 40 63 88 56
www.kakkelovn.dk/index.htm


Trædrejer, bødker, mm

Woodturning.dk  - trædrejning
Rasmus Petersen
Åhaven 10
DK 5270 Odense N
Tlf. 29 48 66 37
www.woodturning.dk

Bødkeriet  Svanfolk
Svanfolk bakker 11,
9293 kongerslev
Tlf.61 33 18 05
www.bødkeren.dk
Speciale: Bødkerarbejder, møbelrestaurering og træbadekar og andre kvalitets- og præcisionsarbejder.

 

Urmagere

Jens Søren Frausing
Sneglerup Huse 1
4571 Grevinge
Tlf: 59 65 80 30/21377677
mail@taarnurmageren.dk
www.taarnurmageren.dk
Speciale: Tårnurmager

Hammekens Urmagerværksted
Gniben 15
4592 Sejerø
Mobil: 28 28 55 17
knud@hammeken.biz
Speciale: antikke ure og total restaurering af bornholmerure ( urværket, urskiven og urkasse).

Nordun v/Olav Nordun
Hvidovregade 40
2650 Hvidovre
Tlf.: 36 75 37 60
Fax: 36 75 37 30
Mobil: 4014 3760
nordun@mail.dk

 

Vinduesrenovering

Byggeriets Vinduesrenovering
Industriholmen 80
2650 Hvidovre
Adm: Valby Langgade
2500 Valby
Tlf. 36 70 26 20
www.byggeriets-vinduesrenovering.dk

 

Lim og håndtrykte tapeter

Lim & Handtryck AB
Norra Forsåkersgatan 2 D
431 63 Mölndal
Tfn: +46 31 12 07 00
Fax: +46 31 12 99 22
www.limohandtryck.se

Gylden Læder Værkstedet 
Ny Vestergade 9, st.th.
1471 København K
Tlf. 22316420 / 23344624 
www.gyldenlaeder.dk
Speciale: Fremstilling af nyt gyldenlæder til møbelbetræk, tapeter mm samt lettere reparationer af eksisterende gyldenlæderemner

 

Webdesign

lonejacobsen.dk
Hjørringgade 23, 4tv.
2100 København Ø
Tlf: 51 88 60 75
www.lonejacobsen.dk

Formålet med håndværkeroversigten er, at de husejere og rådgivere, der ønsker et bestemt arbejde udført, som en nænsom bygningsrestaurering, kan finde frem til erfarne restaureringshåndværkere og rådgivningsfirmaer.

De håndværksfirmaer, der er med i håndværker-oversigten er ikke eksaminerede eller godkendte af Center for Bygningsbevaring. Vi har et godt og tæt samarbejde med mange af firmaerne, men kan naturligvis ikke garantere for kommende arbejder fra firmaerne.

Alle firmaerne har interesse for og erfaring med bygningsbevaring. Der optages både udførende håndværksfirmaer og rådgivende firmaer. Optagelse i oversigten er gratis. Center for Bygningsbevaring påtager sig dog intet ansvar overfor oversigtens firmaer, de oplysninger de giver eller den kvalitet, de udfører.