Center for Bygningsbevaring Logo

Murere

Murer Martlev
Vollerupgade 32 a
4792 Askeby
Tlf. 28256362
www.murer-martlev.dk 
Speciale: Restaurering med anvendelse af kalkbaserede produktet. 

Watson Facaderenovering Aps.
Nørrevej 43
3070 Snedkersten
Tlf. 49 26 14 09
Mobil: 20 43 72 27
E-mail: mail@thomaswatson.dk
Alt traditionelt murerarbejde, kalkning, brændte fuger, kalkprodukter m.v.

Øens Murerfirma A/S
Raffinaderivej 6
2300 København S
Tlf. 32 58 89 51
www.oensmurer.dk
Specialer: Tag- og facaderenovering af fredede og bevaringsværdige bygninger samt kirker.Renovering af den ældre bygningsmasse samt byfornyelse.

Murermester Jimmy Jacobsen Aps
Unionsvej 7
4600 Køge
Tlf. 30612338
www.murer-jimmy.dk
Speciale: Renovering og restaurering bl.a. kridtstenshuse

Guldmann Dam/ Prenor
Telefonvej 6
2860 Søborg
Tlf: 53 54 55 30
www.guldmanndam.dk
www.prenor.dk
Speciale: Restaurering og renovering af bevaringsværdige og fredede ejendomme

Byggefirmaet Leo Hansen A/S
Kapelvej 16
9400 Nørresundby
Tlf: 98 19 04 61

Jan Holmegaard Hansen
Oldvejen 17
4300 Holbæk
Tlf: 59 43 61 66
www.holmegaard-hansen.dk

Murermester Kristian Danborg
Åvej 45
3500 Værløse
Tlf. 44 44 82 60
kristian@danborg.dk

Murermester
Hans Fr. Larsen A/S
Carl-Axel Larsen, Murermester
Tunøvej 15
DK 4800 Nyløbing F.
Tlf. 54851312
murer@hfl.dk

Murermester Raun ApS
Gl. Højmevej 72
5250 Odense SV
Tlf. 66170459
www.brianraun.dk
Speciale: Mureropgaver på bevaringsværdige og fredede ejendomme

Murermester Ole Fr. Jensen
Fiskebækvej 44
DK 3500 Værløse
Tlf. 29250425
www.badrenovering.dk
Speciale: Fugeopgaver på middelalderkirker

Murermester Palle Jensen A/S
Rolighedsvænget 11
5600 Fåborg
Tlf. 20217598/62616898
www.murermesterpallejensen.dk
Speciale: Stor faglig ekspertise inden for murer og tømrerfaget med bevaringsværdige bygninger og kirker. Mange års erfaringer med restaureringsopgaver.

Murermester Frands Jensen
Sønden Baven 20
6720 Fanø
Tlf. 75129691
www.frandsjensens.dk
Speciale: Restaurering af ældre, bevaringsværdige og fredede ejendomme.

Charlottenlund Murerforretning
Ordrup Jagtvej 93, st. th.
2920 Charlottenlund
Tlf. 38719410
www.charlottenlund-murerforretning.dk

Entreprenørfirmaet Einar Konrerup A/S
Paul Bergøsesvej 18
2600 Glostrup
Tlf. 43265611
www.einarkornerup.dk

Murermester Jonny Erleben Aps
Skovvej 38
DK 2635 Ishøj
Tlf. 20111755
www.erleben.dk
Speciale: Traditionelt murerarbejde herunder restaureringsopgaver, arbejder med kalkmørtler og pudsning på rørvæv mm

Murer- & Entreprenørfirmaet Kim Skovgaard Hansen 
Vindrosen 6
4760 Vordingborg
TLF:40510877
www.kimskovgaard.dk

Hornemurerne Aps
Hornelund 49, Horne
DK 6800 Varde
Tlf. 75260467
www.stbbyg.dk/murer
Brændte fuger m.v.

Villabyernes Murerfirma
Murermester Lars Prægel
Latyrusalle 19
2770 Kastrup
Tlf. 26749440
lars.villabyensmurerfirma@gmail.com
Brændte fuger m.v.

Brunholm A/S
Industrivej 8
DK 5672 Broby
Tlf. 62631495
www.brunholm.dk
Speciale: Mureropgaver på bevaringsværdige og fredede ejendomme

OPN Entreprise A/S
Murer- & Entreprenørfirma
Baldersbækvej 30
2630  Ishøj
4399 4100
www.opn.dk
Speciale: Renovering af bevaringsværdige og fredede bygninger.
Brændte fuger - Gesimser  m.v.

Murermester Per Andersen A/S
Arresødalvej 11c
3300 Frederiksværk
Tlf: 47 72 33 76
www.andersen-as.com

Byggeselskabet Maj 
Kristian Danborg 
Gungevej 2
DK 2650 Hvidovre
Tlf. 60 40 88 60 / 28 42 59 74
www.bygmaj.dk
Speciale: Traditionelt murerarbejde, kalkning, marmorpuds og badeværelser.

HUJ A/S
Energivej 22
DK 8963 Auning
Tlf. 86 48 34 00
www.huj.dk 
Speciale: Renovering og restaurering af bevaringsværdige og fredede bygninger. Vedligeholdelse af slotte, godser, kirker og herregårde. 

Finn A. Christensen A/S
Ærøvej 58
DK 9900 Frederikshavn
Tlf: 98433353
www.fac.as
Speciale.: Hovedentreprise ved renovering af bevaringsværdige ejendomme herunder
egenproduktion af traditionel tømrer- snedker og murerarbejder.

Murermester Ole Erlandsen
Mosegårdsvej 55
DK 5380 Dalby
Tlf. 26 73 56 68
www.murerekspressen.dk
Speciale: masseovne

Murermester Tore Bredtofte
Jydebjergvej 1
DK 3230 Græsted
Tlf. 60 18 66 26
Speciale: Restaurering, facader, efterisolering af kirkelofter mm

Murermester Sejersen ApS
Strib Landevej 123 B
5500 Middelfart
Tlf.: 22360564
www.murermestersejersen.dk
Speciale: Bindingsværk, kalkning, murede- og pudsede gesimser, friser og pilastre, tegl og kalkstensgulve, tegltage, kirkearbejder.

Det lille Murerfirma APS v/ Jan Nielsen
Finlandsgade 28
4690 Haslev
Tlf 40367519
www.detlillemurerfirma.dk

Murerfirmaet Forandring Fryder
Kringlum 5
6261 Bredebro
Tlf. 51904312
www.ovnbygger.dk
Speciale: Ovnbyggeri, kalk-og lermørtler, Vestslesvisk byggeskik, restaurering af bevaringsværdige bygninger.

Byggeselskabet C.F.Hansen
Tlf. 52 19 39 91
www.bygcfhansen.com

Skåne

Stucco Maestro
Krombyvâgen 203
SE -23841 Oxie
Tlf. +46 0768307018
www.stucco.se
Speciale: restaurering, stukkatør, stenhugger, konservator, murer

Formålet med håndværkeroversigten er, at de husejere og rådgivere, der ønsker et bestemt arbejde udført, som en nænsom bygningsrestaurering, kan finde frem til erfarne restaureringshåndværkere og rådgivningsfirmaer.

De håndværksfirmaer, der er med i håndværker-oversigten er ikke eksaminerede eller godkendte af Center for Bygningsbevaring. Vi har et godt og tæt samarbejde med mange af firmaerne, men kan naturligvis ikke garantere for kommende arbejder fra firmaerne.

Alle firmaerne har interesse for og erfaring med bygningsbevaring. Der optages både udførende håndværksfirmaer og rådgivende firmaer. Optagelse i oversigten er gratis. Center for Bygningsbevaring påtager sig dog intet ansvar overfor oversigtens firmaer, de oplysninger de giver eller den kvalitet, de udfører.