Center for Bygningsbevaring Logo

Tækkemænd

Tækkemandslauget
www.taekkelaug.dk

Tækkemand
Fleming Grøfte
Kattehalevej 51
DK 3460 Birkerød
Tlf. 48143101
www.taekke.dk

Carlo F. Christensen A/S
Kastbjergvej 15
Hedegaard
8585 Glamsbjerg
Tlf. 86 38 76 66
www.carlofchristensen.dk
Speciale: Alt til tækkearbejder inkl. specialvinduer

Formålet med håndværkeroversigten er, at de husejere og rådgivere, der ønsker et bestemt arbejde udført, som en nænsom bygningsrestaurering, kan finde frem til erfarne restaureringshåndværkere og rådgivningsfirmaer.

De håndværksfirmaer, der er med i håndværker-oversigten er ikke eksaminerede eller godkendte af Center for Bygningsbevaring. Vi har et godt og tæt samarbejde med mange af firmaerne, men kan naturligvis ikke garantere for kommende arbejder fra firmaerne.

Alle firmaerne har interesse for og erfaring med bygningsbevaring. Der optages både udførende håndværksfirmaer og rådgivende firmaer. Optagelse i oversigten er gratis. Center for Bygningsbevaring påtager sig dog intet ansvar overfor oversigtens firmaer, de oplysninger de giver eller den kvalitet, de udfører.