Center for Bygningsbevaring Logo

De Danske Spritfabrikker i Aalborg (fredet)

Projektindhold

Undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelses-potentialer

Kunde

A. Enggaard A/S

Type

Industrianlægget var på registreringstidspunktet bevaringsværdigt med en fredningssag. Anlægget ønskedes omdannet til nye funktioner bl.a. kultur og beboelse

Status

Afsluttet, 2014

I en kvalificeret drøftelse om fortsat brug af det eksisterende fabriksområde er en forståelse af dets historie, arkitektur og iboende kvaliteter afgørende. Center for Bygningsbevaring har lavet en undersøgelse og registrering af bygninger og anlægs særlige arkitektur- og kulturhistoriske kvaliteter og en vurdering af fabriksområdets genanvendelsespotentialer. Resultaterne blev formidlet i en rapport, som ud over ejeren var rettet mod Slots- og Kulturstyrelsen (ifm. fredning af anlægget), Aalborg Kommune (ifm. ændring af lokalplan) og andre rådgivere, f.eks. arkitektvirksomheder, der skal forestå om- og nybygning.

Projektledere: Dorthe Bendtsen & Vera Noldus