Center for Bygningsbevaring Logo

Annebergparken, Nykøbing Sjælland (fredet)

Projektindhold

Quick scan af muligheder og udfordringer for anlæggets fredede bygninger

Kunde

Freja Ejendomme

Type

Psykiatrisk Hospital med centrale funktioner som administration, vaskeri, køkken og for-samlingssale

Samarbejdspartner

Orbicon

Status

Afsluttet 2016

Det fredede psykiatrisk hospital Annebergparken fra 1913-15 er sat til salg af Region Sjælland. Med henblik på muligt køb har Freja Ejendomme kontaktet Orbicon for at udføre en due diligence undersøgelse for ejendommen. Center for Bygningsbevaring er inddraget for at se nærmere på ejendommens muligheder og udfordringer med henblik på et funktionsskifte fra hospital til f.eks. boliger / lejligheder.
Resultatet vil blive formidlet i et kort notat om fredningsforhold og bærende fredningsværdier med et skøn af Slot- og Kulturstyrelsens holdninger og tilgang til mulige ændringer af bygningerne i forbindelse med at indrette dem til nye funktioner.

Projektledere: Dorthe Bendtsen & Vera Noldus