Center for Bygningsbevaring Logo

Søkvæsthuset, København (fredet)

Projektindhold

Quick scan af muligheder og udfordringer ved funktionsskifte

Kunde

NCC

Type

Kontor

Samarbejdspartner

Orbicon

Status

Afsluttet, 2015

Efter at Forsvaret satte det fredede Søkvæsthus på Christianshavn til salg i 2015, blev Orbicon kontaktet af NCC som potentiel køber for at udføre en due diligence undersøgelse for ejendommen. Center for Bygningsbevaring blev inddraget for at se nærmere på ejendommens muligheder og udfordringer med henblik på en funktionsskifte fra kontor til ejerlejligheder.
Resultatet blev formidlet i et kort notat om fredningsforhold og bærende fredningsværdier med et skøn af Slots- og Kulturstyrelsens holdninger og tilgang til mulige ændringer af bygningerne i forbindelse med at indrette dem til boliger/lejligheder. På baggrund af vores rådgivning valgte man ikke at byde på ejendommen.

Projektleder: Dorthe Bendtsen