Center for Bygningsbevaring Logo

Bryggergården, Kastrup Værk i Tårnby (fredet)

Projektindhold

Rammeaftale som omfatter bygnings- og brugshistoriske undersøgelser, restaurerings- og værdisætningsopgaver, dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, skøn af muligheder ved genanvendelse, rådgivning om materialer m.m.

Kunde

Mogens de Linde Byggeselskab

Type

Diverse

Samarbejdspartner

Peder Elgaard Architects

Status

Igangværende, 2016 -

Rolle

Restaureringsrådgivning løbende

Projektledere: Anders Bæhr Nielsen