Center for Bygningsbevaring Logo

Museumsgården Læsø

Museumsgården på læsø (fredet)

Projektindhold 
Istandsættelse af gårdens tangtag over flere faser

Kunde
Læsø Museum
Augustinusfonden har bevilliget et stort beløb til istandsættelsen

Type
Museum med udstilling

Samarbejdspartnere
Læsø Tang a/s
Slots- og Kulturstyrelsen

Status
Igangværende 2015 -

Rolle 
Registrering, projektering og tilsyn.
Det store tangtag repareres/skiftes over flere faser gennem et åremål.

Projektleder: Hans Jørgen Hansen