Center for Bygningsbevaring Logo

Museumsgården på læsø (fredet)

Projektindhold

Istandsættelse af gårdens tangtag over flere faser

Kunde

Læsø Museum
Augustinusfonden har bevilliget et stort beløb til istandsættelsen

Type

Museum med udstilling

Samarbejdspartnere

Læsø Tang a/s
Slots- og Kulturstyrelsen

Status

Igangværende 2015 -

Rolle

Registrering, projektering og tilsyn.
Det store tangtag repareres/skiftes over flere faser gennem et åremål.

Projektleder: Hans Jørgen Hansen