Center for Bygningsbevaring Logo

 Snebærvej 1a Læsø

Snebærvej 1a på Læsø (bevaringsværdig)

Projektindhold 
Nyt tangtag med forudgående istandsættelse tagværk, ydervægge, vinduer og døre

Kunde
A. P. Møller Fonden

Type
Fritidsejendom

Samarbejdspartnere
Læsø Tang a/s
Slots- og Kulturstyrelsen

Status
Igangværende 2017-

Rolle 
Registrering, projektering og tilsyn.
Oprindeligt fattigt Læsø-fiskerhus og landejendom. Ydervægge i spinkelt bindingsværk og tagmateriale af ålegræs.
Istandsat og nytænget ved hjælp af midler fra A. P. Møller Fonden og ejers egenbetaling.
Opgaven indgår som en del af et større samlet projekt for istandsættelse af Læsøs tangtængede ejendomme.

Projektleder: Hans Jørgen Hansen