Center for Bygningsbevaring Logo

Fiskepakhusene i Paamiut

Fiske- og saltpakhuse i Paamiut på Grønland (fredet)

Projektindhold
Forundersøgelse og udarbejdelse af plan for restaurering og transformation med blandt andet bygningshistorisk undersøgelse, tilstandsvurdering, indretningsforslag med ændret anvendelse, budgettering og assistance til udarbejdelse af fondsansøgninger.

Kunde
Sermersooq Kommune og Sermersooq Business Council

Type
Planlægning og restaureringsrådgivning

Samarbejdspartnere
Paamiut Museum og Paamiut lokalråd

Status
Igangværende 2017 -

Rolle
De to sammenbyggede fiskepakhuse fra 1919 og 1920 er begge tegnet af Helge Bojsen-Møller. De har i en årrække stået tomme og ubenyttede hen. Det er ønske, at Fiskepakhusene igen bliver en integreret, smuk, historiefortællende og kulturel del af byen. Med en fremtidig anvendelse som café og værksteder er det ønsket at skabe et levende mødested, der appellerer til beboere i alle aldre samt til besøgende. Begge pakhuse er fredede efter Bygningsfredningsloven i 2012.

Center for Bygningsbevaring i Raadvad har, via arkitekt Søren Vadstrup, der har arbejdet siden 1970-erne med bygningsfredning og bygningsbevaring i Grønland, erfaring med kolonitidens bygninger. En del bygninger er allerede restaureret og benyttes i dag til forskellige nye formål.

Projektleder: Anders Bæhr Nielsen & Søren Vadstrup