Center for Bygningsbevaring Logo

 

 Godthåbsvej 62 c-d på Frederiksberg

Godthåbsvej 62 C-D, Frederiksberg

Projektindhold
Forundersøgelse, udbudsmateriale, byggestyring og tilsyn

Kunde
Ejerboligforening

Status
Afsluttet, 2015-2016

Rolle
Opgaven blev udført på baggrund af en tilstandsvurdering, hvor der blev konstateret skader på ejendommens tag og gavl og hvor Center for Bygningsbevaring kom frem til at tagets levetid, med de rette reparationer, kunne forlænges med max. 10 år. Alternativet var en udskiftning af tagdækningen. Det var væsentligt for kunden, at projektet blev tilrettelagt således at større ekstraudgifter til byggeriet og stillads mv., så vidt muligt kunne undgås. Byggesagen blev afsluttet under budget.

CfB’s ydelser omfattede forundersøgelse, projektering og udbudsmateriale, herunder opmåling på stedet, tegningsgrundlag, fagbeskrivelser, tilbudslister, udbudsbrev, kvalitetssikring mm. Desuden stod CfB for byggestyring og tilsyn, bl.a. opstartsmøde med håndværkere, fagtilsyn, økonomiopfølgning undervejs, anvisning af fakturaer og månedlige opgørelser til bygherre, 1-års gennemgang m.m.

Projektleder: Anders Bæhr Nielsen