Center for Bygningsbevaring Logo

Hellegården, Rygårdsvænge 1 i Hellerup

Hellegården, Rygårdsvænge 1 i Hellerup´(bevaringsværdig)

Projektindhold
Rådgivning om vedligeholdelsesarbejder på tag, vinduer og facade.

Kunde 
Andelsboligforening A/B Hellegården

Status
Igangværende 2016-

Rolle
Center for Bygningsbevarings ydelser omfatter udarbejdelse af projekt bestående af en beskrivende tilbudsliste og oversigtstegninger til andelsforeningens egen indhentning af håndværkertilbud. Herudover ydes der assistance i forbindelse med gennemgang af tilbud og opstilling af et byggebudget samt deltagelse i opstartsmøder med håndværkerne og tilsyn/byggemøder undervejs i byggeriet.

Projektledere: Anders Bæhr Nielsen