Center for Bygningsbevaring Logo

Gammel Havnevej 1 på Læsø (bevaringsværdig)

Projektindhold

Nyt tangtag med forudgående istandsættelse tagværk, ydervægge, vinduer og døre

Kunde

A. P. Møller Fonden

Type

Fritidsejendom

Samarbejdspartnere

Læsø Tang a/s
Slots- og Kulturstyrelsen

Status

Afsluttet i 2016

Rolle

Registrering, projektering og tilsyn.
Oprindeligt fattigt Læsø-fiskerhus og landejendom. Ydervægge i spinkelt bindingsværk og tagmateriale af ålegræs.
Istandsat og nytænget ved hjælp af midler fra A. P. Møller Fonden og ejers egenbetaling.
Opgaven indgår som en del af et større samlet projekt for istandsættelse af Læsøs tangtængede ejendomme.

Projektleder: Hans Jørgen Hansen