Center for Bygningsbevaring Logo

Restaureringsprojekter

Center for Bygningsbevarings medarbejdere har speciel erfaring med håndværk, byggeteknik og myndighedskrav i forbindelse med traditionelt opførte fredede og bevaringsværdige ejendomme. Vi laver større og mindre restaurerings- og renoveringsprojekter på denne type ejendomme for både private og offentlige bygherrer.
Opgaverne kan være alt fra mindre vinduesrenoveringssager, over store tagomlægninger og facadeistandsættelser til renovering efter brand- og vandskader.