Center for Bygningsbevaring Logo

Raadvad - bygningsbevaring - teori og praksis 2024

Velkommen til årets kursusrække der starter onsdag den 10.04.2024 i RAADVAD

Kursusrækken ”Bygningsbevaring teori og praksis 2024” forløber denne gang over 14 dage med både teori, holdninger, materialekendskab, teknikker, samt praktik på udvalgte dage.

Som noget nyt tilbyder vi nye kursusdage målrettet tegnestuer, håndværker og måske også husejere, der er nye i restaureringsfaget. Her kan man lære om analyse og værdisætning før en restaurerings -eller transformationsopgave, formålsbestemt opmåling og om stilhistorie. Kendskab til de danske arkitekturstilarter er tillige et krav, hvis man arbejder med bevaringsværdier, SAVE-registreringer eller en bevarende lokalplaner.

Bevaringsværdisætning, restaureringsprincipper og materialekendskab er et gennemgående tema på alle kursusdagene. Ved vedligeholdelse, istandsættelse eller ombygning af ældre bygninger er det afgørende, at man anvender korrekte og ofte traditionelle materialer og håndværksmetoder. De arbejder godt sammen med husets eksisterende ældre materialer og konstruktioner og de udgør samtidig et stort potentiale i forhold til både bæredygtighed og cirkulær økonomi, som der kommer større og større fokus og lovmæssige krav til og som også behandles på flere af kursusdagene.

Baggrund og formål
Formålet med kursforløbet er at styrke deltagernes kompetencer i forhold til restaurerings- og istandsættelsesprincipper, teknikker og viden om byggematerialer ved arbejde på de fredede og bevaringsværdige bygninger.

Målgruppe
Kurset retter sig mod arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og museumsfolk, som arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftiget på tegnestuer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede – og bevaringsværdige bygninger. Håndværkere og private husejer er også velkomne.

Pris
4.900 kr. + moms pr. kursusdag. Hver enkel kursist kan opnå 10% rabat ved samtidig tilmelding til 4 kursusdage, som vedkommende selv deltager på. Det er muligt at deltage på enkeltdage.

Afbestillingsregler
Afmelding skal ske skriftligt til kursussekretariatet. Indtil tilmeldingsfristens udløb kan afmelding ske uden beregning. Ved afmelding senere end tilmeldingsfristen fraregnes 50 % af kursusafgiften. Ved afmelding senere end 3 dage før kursusstart betaler tilmeldte dog hele kursusafgiften. Bliver tilmeldte forhindret i at deltage, er man velkommen til at sende en stedfortræder.


Bygningsbevaring teori og praksis 2024

Del 1 - Forundersøgelser

Kursusdag 01 - d. 10.04.2024
Metode til analyse og værdisætning af bygninger

Kursusdag 02 - d. 17.04.2024
De danske arkitekturstilarter

Kursusdag 03 - d. 24.04.2024
Formålsbestemt Bygningsopmåling på computer

Del 2 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

Kursusdag 04 - d. 08.05.2024
Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Kursusdag 05 - d. 15.05.2024
Restaurering og projektering

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

Kursusdag 06 - d. 22.05.2024
Vurdering af ældre bygningers materialer – samt rationelle istandsættelsesmetoder

Kursusdag 07
Facader i grundmur og facadedekorationer

Kursusdag 08
Facader og etagedæk i beton

Kursusdag 09
Tage og tagværker

Kursusdag 10
Vinduer - vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer

Kursusdag 11
Overfladebehandlinger ude og inde

Kursusdag 12 på Frilandsmuseet
Lerjord som historisk byggemateriale


 

Del 1 - Forundersøgelser

KURSUSDAG 01
Metode til analyse og værdisætning af bygninger og omgivelser

Afholdes onsdag den 10.04.2024 i Raadvad

Analyse- og værdisætningsmetoden er et godt, gennemprøvet og metodisk redskab der skal indgå i en forundersøgelser, inden man skal i gang med et projekt på en ældre bygning. Herved undgår man at bruge unødig tid eller komme til at mangle væsentlige elementer og aspekter til istandsættelsen. Metoden sætter fokus på både bygningerne og deres omgivelser og består af en beskrivelse af arkitektonisk og teknisk analyse, historisk analyse, antikvariske og immaterielle værdier samt stedsspecifik værdisætning.

Se uddybende omtale HER


 

Del 1 - Forundersøgelser

KURSUSDAG 02
De danske arkitekturstilarter

Afholdes onsdag den 17.04.2024 i Raadvad

Få et overblik over de danske arkitekturstilarters særlige kendetegn, materialer, typiske detaljer og dekorative elementer. Så du forstår bygningen bedre, arkitektonisk og stilmæssigt og forstår, hvor de er særlig sårbare ved restaurering, renovering eller transformation. Hvilke andre samtidige eller fortidige bygninger kan have inspireret vores bygning.

Se uddybende omtale HER


 

Del 1 - Forundersøgelser

KURSUSDAG 03
Formålsbestemt opmåling på computer

Afholdes onsdag den 24.04.2024 i Raadvad

Gennem en formålsbestemt bygningsopmåling på computer kan man skaffe præcist de digitale tegninger, der er nødvendige for projektet. Lær at opmåle ud fra bygningen selv, hurtigt og effektivt, så du ikke bruger unødigt tid til dette. Men også samtidigt får kikket grundigt på bygningen og lærer dybt denne at kende. Det kan være hele bygningen, eller blot de nødvendige dele af denne. Vi prøver også detailopmåling på computer samt en traditionel opmåling på papir.

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

KURSUSDAG 04

Fredede- og bevaringsværdige bygninger

Afholdes onsdag den 08.05.2024 i Raadvad

Kursusdagen omhandler overordnet lovgivning og intentioner i forhold til bevaring og sikring af både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvem gør hvad? Hvad er forskellen på fredet og bevaringsværdig? Hvad er konsekvenserne ved en udpegning ifølge bygningsfredningsloven?

Se uddybende omtale HER


 

Del 2 - Teori og holdninger. Planlægnings- og bevaringspolitik

KURSUSDAG 05
Restaurering og projektering

Afholdes onsdag den 15.05.2024 i Raadvad

Forudsætningen for at arbejde med fredede eller bevaringsværdige bygninger eller kulturmiljøer er, at man er i stand til at aflæse og forstå de eksisterende arkitektoniske og kulturhistoriske sammenhænge. Kursusdagen belyser de metoder, der knytter sig til en bygningsundersøgelse lige fra værdisætning, opmåling og kildestudier til antikvariske og historiske analyser.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 06
Vurdering af ældre bygningers materialer – samt rationelle istandsættelsesmetoder

Afholdes onsdag den 22.05.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 07
Facader i grundmur og facadedekorationer

Afholdes onsdag den 29.05.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 08
Facader og etagedæk i beton

Afholdes onsdag den 12.06.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 09
Tage og tagværker

Afholdes onsdag den 14.08.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 10
Vinduer - vedligeholdelse, istandsættelse og energiforbedring af vinduer

Afholdes onsdag den 21.08.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 11
Overfladebehandlinger ude og inde

Afholdes onsdag den 11.09.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER


 

Del 3 - Restaurering, håndværksteknikker, materialer og overflader

KURSUSDAG 12
Lerjord som historisk byggemateriale.

Afholdes onsdag den 18.09.2024 i Raadvad

Når man skal istandsætte ældre bygninger på en kvalificeret måde, skal man hurtigt kunne danne sig et overblik over, hvad der skal bibeholdes, og hvordan - og hvad der skal skiftes ud. Det kræver et dybt kendskab til ældre bygningers materialer, hvor man ikke altid bare kan ’skue hunden på hårene’.

Se uddybende omtale HER