Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 13
Brandsikring og tilgængelighed i historiske huse

Afholdes i Raadvad 
Torsdag den 20. februar 2020 (teori)

PROGRAM som pdf

Brandsikring i historiske huse er et højaktuelt emne. Over 40 fredede ejendomme er brændt inden for de senere år – hvorfor skete det, og hvad kan man gøre for at minimere risikoen for lignende hændelser andre steder? Hvad er ejernes udfordringer i forhold til forsikringen, og kan man sikre sig med en brandstrategi? Kursusdagen giver et bud på, hvordan man kan foretage en projektgennemgang og brandteknisk dimensionering i samarbejde med en ingeniør, og kommer ind på myndighedernes håndtering og krav i forbindelse med restaurering eller genopførelse efter en brand i en fredet ejendom.

Tilgængelighed i historiske huse er også et emne, der bliver mere og mere aktuelt bl.a. i forlængelse af FN’s 17 verdensmål, hvor tilgængelighed for alle er et af de emner, der er sat fokus på.

Kursuseftermiddagen viser med udgangspunkt i cases udfordringer og løsningsforslag med tilgængelighed til fredede eller bevaringsværdige boliger i provinsbyer og til større ejendomme og slotte. Fredningsmyndighedernes holdninger og krav i forbindelse med etablering af tilgængelighedsforanstaltninger i en fredet ejendom belyses ved udvalgte cases.

Dato
Torsdag d. 20. februar 2020

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring
Birte Skov, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots- og Kulturstyrelsen
Jacob Ellenhard, direktør managin partner, Ensure – uvildig forsikring
Helle Thomasen, brandteknisk konsulent, Slots- og Kulturstyrelsen
Benjamin Knudsen, Simens A/S           
Historiske Huse
Lone Sigbrand, arkitekt maa, SBI, CPH,
Stig Andersen, Indehaver, Fogh og Følner Arkitekter

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: