Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 11
Smedejern, støbejern og bronze – restaurering og nyfremstilling

Afholdes i Raadvad 
Torsdag 16.01.2020 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

På de tidlige danske romanske og gotiske kirker, klostre og andre bygninger fra 1300- og 1400-årene ses originale, smedede murankre, indvendige trækbånd samt port- og dørbeslag, men sin egentlige blomstringstid fik smedefaget i renæssancen, barokken og fremefter. Der er bevaret mange rigt detaljerede gitre, gelændere, port- og dørbeslag, vinduesbeslag, murankre, spir- og fløjstænger, smedede låse m.m. Smedearbejder er karaktergivende bygningsdetaljer og utroligt holdbare, hvis de repareres eller genfremstilles og overfladebehandles korrekt.

Støbejern har været anvendt fra midten af 1800-tallet og frem og har i en årrække været en overset del af vores bygningskultur. Støbejern kan både repareres og genfremstilles forholdsvis nemt og har mange gode egenskaber, som det er værd at tænke ind i både eksisterende og moderne arkitektur. Støbejern er ideelt til masseproduktion af både simple og rigt detaljerede rækværker, gelændere, gitre, dæksler, vinduer, lamper, trapper, søjler m.m. Støbejern er tillige et brandsikkert materiale.

Teoridelen på kursusdagen handler om muligheder og begrænsninger ved smedejern og støbejern som byggemateriale. Hvad er forskellen, og hvad kan smede- og støbejern bruges til? Hvad skal man som rådgiver være opmærksom på ved istandsættelse og ved nyfremstilling? Gørtlerfaget bliver også omtalt. Kan man reparere gamle messing- eller bronzeemner, og hvordan forholder man sig, hvis man ønsker at kopiere eller at fremstille emner i nyt design?

I workshoppen om eftermiddagen viser smedene de traditionelle essesmedeteknikker, og kursisterne får mulighed for selv at prøve at smede ved essen.

Dato
Torsdag d. 16.januar 2020

Tidspunkt
09.00 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Rasmus Bugge, smedemester, Raadvad Smedie
Stine Ring Hansen, billedhugger, Raadvad Bronzestøberi

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: