Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 10
Tagrestaurering: tegl-, skifer, kobber - og stråtag

Afholdes i Raadvad 
Torsdag den 28. november 2019 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

Tegltage, skifertage og stråtage er en markant del af vores bygningskultur, som det er vigtigt at bibeholde. Gamle tage kræver jævnligt eftersyn og vedligeholdelse. Til gengæld kan både et tegltag og et skifertag holde i op til 100 år, og udskiftning af enkelte skadede sten eller plader kan være tilstrækkeligt, så man ikke behøver at skifte hele taget. Stråtage holder i bedste fald kun den halve tid af de to andre tagtyper og er mere brandbart, men til gengæld vejer det ikke helt så meget, og det tilpasser sig let både skæve og forskudte tagværker.

Kursusdagen omhandler generelle forhold om tage, tagværker, råd og svamp, skorstene, tagomlægninger, inddækninger, kviste, skorstene, tagrender og tagnedløb. På kursusdagen kommer vi ind på kulturhistorie, materialer, patinering, undertag, skader og energioptimeringsmetoder for især tegltage, skifertage og stråtage samt kobbertage.

Kobbertage samt inddækninger og skotrender m.m. i zink forekommer ofte på listen over problemsager, som Raadvads Bygningssyn ser igen og igen. Hvordan lægger man et kobbertag korrekt, og hvad skal man se efter på et tilsyn? Kursusdagen byder på et indlæg fra en kobberdækker med mange års erfaring både fra udførelsen af kobberdækkeropgaver og fra syns- og skønssager.

De gamle skifertage, der blev lagt for over 100 år siden, er ofte utætte, men hvornår er det påkrævet med en udskiftning, og hvornår kan man nøjes med reparationer og partiel omlægning? Hvilke krav skal man stille til et nyt skifertag? Hvordan beskrives og udføres f.eks. reparationer på – eller en ny – skotrende eller inddækning i zink korrekt, så utætheder og skader undgås?

Eftermiddagens to workshops omhandler kvalitetssikring af både strå, tegl og skifer samt anvisning på korrekt oplægning.

Dato
Torsdag d. 28. november 2019

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, arktiekt maa, kursusleder, Center for Bygningsbevaring
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole

Brian Toft, kobberdækker og syn- og skønsmand, Toft Kobber
Fleming Grøfte, tækkemand
Anders Bæhr Nielsen, bygningssynsleder, Center for Bygningsbevaring

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: