Center for Bygningsbevaring Logo

 

KURSUSDAG 09
Facaderestaurering – kalk, mørtel, murværk samt facadedekorationer i natursten og puds

Afholdes i Raadvad 
Torsdag den 14. november 2019 (teori og workshop)

PROGRAM som pdf

Kalk, mørtel, mursten og puds har været kendt og anvendt i Danmark i over 800 år, og alligevel er der fremkommet ny viden, der har forbedret holdbarhed af materialerne, og dermed også drift og vedligeholdelse af ældre bygninger.

Det er helt afgørende for et godt resultat, at man har et godt kendskab til de forskellige materialer og mørteltyper, der findes, og en viden om, hvad der kan anvendes i hvilke sammenhænge. Man kan vurdere f.eks. en kalkmørtel i forhold til en lang række forskellige egenskaber: mekanisk styrke, trykstyrke, bøje-trækstyrke, elasticitet, fugtkemiske egenskaber, kapillarsugning, udtørring, frostfasthed, håndværksmæssige egenskaber, bearbejdning og vedhæftning samt hærdningsmønster og -hastighed. Alle disse forskellige egenskaber er ofte genstand for store diskussioner imellem de forskellige fagfolk, der har helt forskellige krav til den anvendte mørtel.

Formiddagens indhold spænder lige fra materialer og metoder, som typisk anvendes til restaurering af både blank og pudset murværk, til skadetyper, afrensningsmetoder, nypudsning og genpudsning, samt hvordan man reparerer og rammer den rigtige farve igen.

Ældre, murede huse, der har en rig tradition forudsmykkede og fremhævede elementer på facaden som gesimser, sokkel, vandrette bånd og fordakninger og indfatninger ved vinduer og døre. Udsmykningerne blev typisk udført i natursten og opsat på fornemme bygninger, men efter industrialiseringen i 1800-tallet blev støbte og massefremstillede facadedekorationer almindelige og benyttet på alt fra etageejendomme til stationsbygninger og borgerskabets villaer.

Kursuseftermiddag omhandler restaurering og genskabelse af både naturstens- og støbte dekorationer. Hvordan registrerer og vurderer man omfanget af skader? Skal man reparere, nyhugge eller genstøbe eller måske bare konservere.

Der er indlagt besøg i stenhuggerværkstedet i Raadvad og arrangeret en lille workshop på gårdspladsen i Raadvad.

Dato
Torsdag d. 14. november 2019

Tidspunkt
09.30 - 16.00

Sted
Center for Bygningsbevaring i Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og håndværkere, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Søren Vadstrup, arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring og lektor, Kunstakademiets Arkitektskole
Thomas Watson, murermester, Watson Facaderenovering
Torben Seir, Cand. Scient. og direktør, SEIR materialeanalyse   
Evt.Raadvad Stenhuggeri
Marianne Petersen, Akanthus Stenkonservering
Anders Bæhr Nielsen, Bygningssynsleder. Center for Bygningsbevaring

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758
E-mail: