Center for Bygningsbevaring Logo

KURSUSDAG 01
Fredede- og bevaringsværdige bygninger – lovgivning og praksis

Afholdes i RAADVAD 
Torsdag den 19. september 2019

PROGRAM som pdf

Kursusdagen omhandler bygningsbevaring i Danmark herunder lovgivning og principper for bygningsarbejder på både de fredede og de bevaringsværdige bygninger. Hvad er forskellen? Hvem gør hvad? Hvordan kan sagsbehandling og rådgivning af brugerne sikre, at myndighedernes krav og retningslinjer for sikring af bevaringsværdier føres ud i livet?

Nye fredninger og affredninger. Fredede bygninger – eksempler på sagsbehandling. Bevaringsværdige bygninger. Eksempler på sagsbehandling i en kommune. Forskellige registreringsmetoder til kommune- og bevarende lokalplanlægning, samt gennemgang af en ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen.

Dato
Torsdag d. 19. september 2019
Tidspunkt 09.30 - 16.00

Sted
Raadvad

Tilmelding
Kurset er afholdt.

Pris
Denne kursusdag koster kr. 4.000 (ex. moms)

Målgruppe
Kurset henvender sig til arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører, der arbejder i kommunale eller statslige forvaltninger eller er beskæftigede på tegnestuer og museer, der arbejder med restaurering og istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger eller byfornyelse.

Udbytte
Det er kursrækkens samlede mål at kvalificere deltagerne til at arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger og give deltagerne et tværgående netværk mellem myndigheder, forvaltninger, producenter og tegnestuer.

Undervisere
Anne Lindegaard, Arkitekt maa, Center for Bygningsbevaring
Louise Swärd Alfbecker, Center for Kulturarv, Slots og Kulturstyrelsen
Birte Skov, specialkonsulent, arkitekt maa, Center for Kulturarv, Slots og Kulturstyrelsen
Karsten Kofoed, byggesagsbehandler, Bornholms Regionskommune
Søren Vadstrup, lektor, Kunstakademiets Arkitektskole

Yderligere oplysninger
Anne Lindegaard, Center for Bygningsbevaring
Tlf.: 20860758 
E-mail: