Center for Bygningsbevaring Logo

Foto: Ulla Munch-Petersen

Center for Bygningsbevaring køber sig selv

Fra den 15. maj er Center for Bygningsbevaring i Raadvad ikke længere en del af WSP, men overtages i stedet af medarbejderne. De to virksomheder vil fortsætte det gode samarbejde om projekterne.

Medarbejdere bliver ejere
Efter lange overvejelser og endnu længere forberedelser har vi i medarbejderstaben besluttet at takke ja til tilbuddet om at overtage Center for Bygningsbevaring fra WSP. Det har vi, fordi vi tror på, at vi kan videreudvikle centerets specielle kompetencer inden for bygningsbevaring. Vi har en klar vision om at styrke centerets unikke position inden for den byggede kulturarv.

Specialviden om vores byggede kulturarv
Center for Bygningsbevaring vil fortsætte arbejdet med vores kerneområder, som er kursusvirksomhed, formidling, samt uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger målrettet både offentlige og private kunder inden for især restaurering af fredede- og bevaringsværdige bygninger.

Ud over vores eksisterende fokusområder, så har vi et stort ønske om at kunne dele mere ud af vores viden, indgå i forskningsprojekter samt formidle god vedligeholdelsespraksis til ejere af ældre huse.

Om CfB 
Center for Bygningsbevarings fokusområder er bygningsrestaurering, traditionelle og bæredygtige byggematerialer og håndværksmetoder. Center for Bygningsbevaring har eksisteret siden 2003 og blev året efter overtaget af ingeniørvirksomheden Leif Hansen. Da Leif Hansen Ingeniører blev opkøbt af Orbicon / Hedeselskabet fulgte Centeret med. I 2019 blev Orbicon og dermed også Center for Bygningsbevaring solgt fra Hedeselskabet og blev en del af den globale rådgiver WSP. 

Centerets oprindelige navn var Nordisk Center til Bevarelse af Håndværk eller Raadvad-Centeret. Det oprindelige Center blev etableret i 1986 som en del af den daværende Fredningsstyrelsen. 
I forbindelse med købet tager Centeret de to tidligere navne tilbage som binavne.

Link til pressemeddelelse 

Anne, Anders, Troels, Lars og Bettina